Language:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Helpline: + 48 703 20 20 20
Charge of PLN 1.29 gross/min of each call, service provider: Netia S.A.

Company information

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Kolejowa 1
01-217 Warszawa

NIP
526-25-57-278
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Regon
017319719

KRS number 
0000031521 (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Postanowienie z dnia 27 lipca 2001 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego)

The share capital
1 540 606 500,00 zł

Bank Account 
mBANK S. A.
Oddział Korporacyjny
68 1140 1010 0000 2604 8200 1001