Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Zdjęcie - artykuł Zachodniopomorskie
Dzień bez samochodu w Województwie Zachodniopomorskim

  • Dzień bez samochodu

    Dzień bez samochodu

Szanowni Podróżni, 

 

informujemy, że w dniu 22 września 2023 r. w ramach obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, każda osoba na podstawie okazanego podczas kontroli biletów ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu (w tym także samochodu służbowego lub leasingowego) oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz z jedną osobą towarzyszącą będzie miała możliwość odbywania przejazdów pociągami REGIO bez konieczności okazywania biletu na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczonego stacjami: Szczecin Gumieńce, Namyślin, Bierzwnik, Dobino Wałeckie, Turowo Pomorskie, Żółtnica, Biały Bór, Wrześnica. Uprawnienia do odbywania nieodpłatnych przejazdów poświadcza zarówno forma papierowa dowodu rejestracyjnego jak też forma elektroniczna udostępniana za pośrednictwem usługi mPojazd. Zgodnie z powyższym jeden dowód rejestracyjny samochodu, uprawnia do nieodpłatnego przejazdu dwie osoby. Możliwość odbywania nieodpłatnych przejazdów dotyczy wyłącznie przejazdów w komunikacji krajowej. Osoby zamierzające podróżować w relacjach transgranicznych zobowiązane są do zakupu biletów wg zasad ogólnych, tj. obowiązującego w danej relacji cennika opłat. Osoby zamierzające podróżować poza granicę województwa zobowiązane będą do nabycia biletu na przejazd od jednej z ww. stacji jako stacji wyjazdu wg zasad przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR). W przypadku, gdy akcją promocyjną objęte są sąsiadujące ze sobą województwa (możliwość nieodpłatnych przejazdów dotyczy obszaru całego województwa) i pociąg w bezpośredniej relacji przekracza ich granicę należy umożliwić nieodpłatny przejazd podróżnemu w całej relacji przejazdu.