Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Netia S.A.

Zdjęcie - artykuł Pomorskie
Europejski Dzień bez Samochodu w województwie pomorskim

  • Europejski Dzień bez Samochodu w województwie pomorskim

    Europejski Dzień bez Samochodu w województwie pomorskim

Szanowni Państwo,

22 września br. obchodzimy „Europejski Dzień bez Samochodu” -  w tym roku również na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Polregio S.A. Pomorski Zakład w Gdyni przyłącza się do akcji. W ramach „Europejskiego Dnia bez Samochodu” każda osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego będzie miała możliwość skorzystania z przejazdów pociągami REGIO bez konieczności okazywania ważnego biletu na terenie województwa pomorskiego.

Bezpłatny przejazd na terenie województwa pomorskiego odbywa się na następujących zasadach – podczas kontroli biletów należy okazać ważny dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument potwierdzający tożsamość. Warto zaznaczyć, iż wyżej wymieniony przejazd jest ograniczony stacjami granicznymi, tj.: Sycewice, Słosinko, Czarne , Bukowo Człuchowskie, Smętowo, Gardeja, Prabuty oraz Stare Pole.

Jednocześnie informujemy, iż osoby zamierzające podróżować poza granicę województwa zobowiązane są do nabycia biletu na przejazd od jednej z w/w stacji jako stacji wyjazdu według zasad przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR).

Uwaga! Jeśli akcją promocyjną objęte są sąsiadujące ze sobą województwa (możliwość bezpłatnych przejazdów obowiązuje w obrębie całego województwa) i pociąg w bezpośredniej relacji przekracza granicę województw  - możliwy jest nieodpłatny przejazd w całej relacji podróży.

Przewóz bagażu ręcznego, rowerów i zwierząt odbywa się na zasadach przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR). W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia Taryfy Pomorskiej, Taryfy przewozowej (TPR) i Regulaminu przewozu (RPR).