Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Wielkopolskie
Konsultacje społeczne rozkładu jazdy pociągów 2019/2020 w Wielkopolsce. Trwa nabór wniosków

 • Zainteresowani mogą przesyłać wnioski odnoszące się do zmian w rozkładzie jazdy,  do 31 stycznia 2019 r.

  Zainteresowani mogą przesyłać wnioski odnoszące się do zmian w rozkładzie jazdy,  do 31 stycznia 2019 r.

 • Zapraszamy do udziału w budowaniu siatki połączeń odpowiadającej potrzebom mieszkańców Wielkopolski 

  Zapraszamy do udziału w budowaniu siatki połączeń odpowiadającej potrzebom mieszkańców Wielkopolski 

 

Trwają ostatnie dni badania potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Do Departamentu Transportu można zgłaszać społeczne wnioski i potrzeby zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych 2019/2020 r.


Jest to czas na właściwe informowanie Organizatora transportu o potrzebach pasażerów związanych z rozkładem jazdy. 

Zainteresowani mogą przesyłać wnioski do 31 stycznia 2019 roku na odpowiednim formularzu, na adres e-mail: kolej@umww.pl

Formularz dostępny jest do pobrania pod poniższym linkiem: 

PROPOZYCJE DO OFERTY PRZEWOZOWEJ NA ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 2019/2020 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia proszę przyjąć rozkład jazdy 2018/2019.


W tytule e-maila prosimy wpisać: BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2019/20.

Informujemy, że na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników.


Przed złożeniem wniosku o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie na obszarze województwa realizowane są na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 t.j.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 t.j.).
 • Zadania Organizatora przewozów kolejowych na obszarze województwa wykonuje Marszałek Województwa.
 • Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego świadczą Operatorzy kolejowi – spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 • Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są po infrastrukturze kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Przewoźników i Operatorów kolejowych.
 • W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
 • Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.


Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

 • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
 • możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województw,
 • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.


Informujemy, że Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.


Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, w budowaniu siatki połączeń odpowiadającej potrzebom mieszkańców Wielkopolski. 

Zobacz wszystkie artykuły