Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Opolskie
Konsultacje społeczne rozkładu jazdy pociągów 2019/2020 w województwie opolskim

  • Konsultacje rozkładu jazdy pociągów 2019/2020 w województwie opolskim

    Konsultacje rozkładu jazdy pociągów 2019/2020 w województwie opolskim

 

Konsultacje dotyczą kształtu rozkładu jazdy pociągów 2019/2020, który zacznie obowiązywać od 14 grudnia 2019 r.


Na zgłoszenia czekamy 
do 30 kwietnia 2019 roku.

Wnioski, uwagi i sugestie należy składać za pomocą przygotowanego formularza, klikając w link poniżej:

FORMULARZ KONSULTACJE ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2019/2020 W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 

Nie będą rozpatrzone wnioski:

  • anonimowe, obraźliwe i z nieprawdziwymi danymi;
  • ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  • dotyczące zakresu kompetencyjnego innych organizatorów;
  • do połączeń pospiesznych, ekspresowych i międzynarodowych;
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, peronów i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości);
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu).


Dodatkowe informacje:

Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie na obszarze województwa opolskiego realizowane są na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, a także umowy PSC o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

W myśl powyższego Organizatorem przewozów kolejowych na obszarze województwa opolskiego jest Marszałek Województwa Opolskiego, a Operatorem wykonującym przewozy jest „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu – „POLREGIO”.

Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do Polskich Linii Kolejowych S.A. zamówienia na pociągi do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy (przygotowywanego wspólnie przez Operatora i Organizatora) z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie sieci kolejowej PKP PLK S.A.

W związku z powyższym, składając wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu należy wziąć pod uwagę fakt, że zarządca infrastruktury kolejowej umożliwia wprowadzenie korekty rozkładu jazdy pociągu regionalnego tylko pod warunkiem nie powodowania kolizji z rozkładem jazdy pociągów innych przewoźników, a w szczególności pociągów o wyższym priorytecie kursowania – pospiesznych, ekspresowych i międzynarodowych.

Składając propozycje do rozkładu jazdy pociągów „REGIO” (osobowych) prosimy bazować na obowiązującym rozkładzie jazdy pociągów.

Wnioski nie będą rozpatrzone indywidualnie.
Po zakończeniu konsultacji na stronie: https://bip.opolskie.pl/ zamieszczone zostanie sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!


Zobacz wszystkie artykuły