Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Ogólnopolskie
Korzystanie z przystanków z wyznaczonym postojem na żądanie

  • Korzystanie z przystanków z wyznaczonym postojem na żądanie

    Korzystanie z przystanków z wyznaczonym postojem na żądanie

Postój na żądanie to usługa umożliwiająca skorzystanie z miejsca zatrzymania pociągów uruchamianych przez POLREGIO S.A., któremu nadano status przystanku osobowego z wyznaczonym postojem na żądanie.


1. Podróżny zamierzający wsiąść do pociągu na przystanku, który jest objęty możliwością skorzystania z usługi postoju na żądanie, zobowiązany jest oczekiwać na przyjazd pociągu  w miejscu widocznym dla maszynisty z zachowaniem bezpiecznej odległości od krawędzi peronu.


2. Podróżny zamierzający wysiąść z pociągu na przystanku, który jest objęty możliwością skorzystania z usługi postoju na żądanie, zobowiązany jest zgłosić ten fakt obsłudze pociągu, np. w trakcie kontroli dokumentów przewozu lub za pomocą urządzeń komunikacyjnych zainstalowanych w pociągu, nie później jednak niż na stacji poprzedzającej przystanek na żądanie.

 

Wykaz stacji, na których można skorzystać z postoju na żądanie

  • Doboszowice,
  • Solniki Wielkie,
  • Kopalina,
  • Minkowice Oław