Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Ogólnopolskie
Nowa ulga ustawowa 33% dla honorowych dawców krwi

  • Informacja o nowej uldze dla honorowanych dawców krwi

    Informacja o nowej uldze dla honorowanych dawców krwi

Szanowni Podróżni,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 159) dokonano regulacji m. in. przejazdów honorowych dawców krwi, w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z powyższymi zmianami prawnymi, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi przysługuje ulga w wysokości 33 % przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych m. in. w 2 klasie pociągów osobowych, jeśli spełni poniższe:

1. Oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19.

2. Posiada zaświadczenie potwierdzające warunek z pkt 1 wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA (ważne 6 miesięcy).

3. Zaświadczenie honorowego dawcy krwi stanowiące o ww. uldze powinno zawierać: 

a) datę wydania zaświadczenia;

b) imię i nazwisko;

c) numer PESEL;

d) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.


Zobacz wszystkie artykuły