Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Netia S.A.

Strona główna > Kariera > Formularz aplikacyjny

Aplikacja na stanowisko: Maszynista - Żagań (1)

Żagań, Lubuskie

Dane podstawowe

Podaj proszę swój numer telefonu lub adres e-mail, ułatwi nam to kontakt z Tobą. Podając dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu związanym z rekrutacją na stanowisko pracy, na które aplikujesz. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane, przed cofnięciem zgody

Treść wiadomości

Plik CV i wymagane dokumenty

Ikonka przesyłania plików Przeciągnij i upuść pliki tutaj
lub:

RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
 2. "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Inspektor będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pod adresem mailowym: [email protected] oraz korespondencyjnie na adres: IOD - "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. siedzibą w Warszawie (01-217), ul. Kolejowa 1;
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane:
  - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  - w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  - w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy, w zakresie wymaganym przez prawo, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do podjęcia decyzji przez "Przewozy Regionalne" sp. z o. o. o niezatrudnianiu Pani/Pana lub w przypadku zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez 1 rok;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi rekrutacyjne, usługi hostingowe;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.