Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Netia S.A.

Zdjęcie - artykuł Śląskie
Honorowanie METROBILETÓW w pociągach REGIO od 12 grudnia 2021 roku na odcinku Katowice - Sławków

 • Honorowanie METROBILETÓW w pociągach REGIO od 12 grudnia 2021 roku na odcinku Katowice - Sławków

  Honorowanie METROBILETÓW w pociągach REGIO od 12 grudnia 2021 roku na odcinku Katowice - Sławków

Szanowni Podróżni,

informujemy, że w pociągach REGIO honorowane są niżej wymienione bilety emitowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Katowicach:  

 • METROBILET Czerwony – ważny w komunikacji organizowanej przez ZTM na całej sieci ZTM, na odcinku linii kolejowej Kolei Śląskich Dąbrowa Górnicza Sikorka – strefa Katowice (włącznie) oraz na odcinku linii kolejowej POLREGIO Katowice – Sławków,
 • METROBILET Cała Metropolia – ważny w komunikacji organizowanej przez ZTM na całej sieci ZTM, na wszystkich liniach kolejowych Kolei Śląskich na obszarze GZM oraz na odcinku linii Kolejowej POLREGIO S.A. Katowice – Sławków,
 • 24h + Kolej – ważny w komunikacji organizowanej przez ZTM na całej sieci ZTM,
  na wszystkich liniach kolejowych Kolei Śląskich na obszarze GZM oraz na odcinku linii Kolejowej POLREGIO S.A. Katowice – Sławków.

METROBILET Czerwony oraz METROBILET Cała Metropolia ważne są jeden miesiąc od daty wydania  lub daty wskazanej przez nabywcę, natomiast Bilet 24 + Kolej jest ważny przez 24 godziny od daty i godziny zakupu lub od daty i godziny wybranej podczas zakupu. Ww. bilety uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów:

 • komunikacją organizowaną przez ZTM w strefie, na którą został wydany,
 • w pociągach uruchamianych przez Koleje Śląskie (z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym) między wszystkimi stacjami / przystankami strefy, na którą został wydany,
 • w pociągach uruchamianych przez POLREGIO S.A. (z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym) na odcinku linii kolejowej Katowice – Sławków.

Bilety są biletami imiennymi sprzedawanymi wg taryfy normalnej oraz ulgowej 50% dla osób uprawnionych zgodnie z obowiązującą Taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM.

Bilety dystrybuowane będą w Systemie ŚKUP za pośrednictwem Sieci Akceptacji Systemu ŚKUP, na którą składają się:

 • Portal Klienta,
 • Mobilna Aplikacja Pasażera „Mobilny ŚKUP” lub innych aplikacji mobilnych,
 • Stacjonarne Automaty Doładowania Kart ŚKUP (SAD),
 • Sieci punktów sprzedaży,
 • Punkty Obsługi Pasażera (POP).Zobacz wszystkie artykuły