Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Lista bohaterów

Konkurs zakończony

Oto REGIObohaterowie z największą liczbą głosów w danym województwie.

Julian Czyżewski

Dolnośląskie

Julian Czyżewski

zobacz opis >
Elżbieta Zawacka, pseud. „Zo”

Kujawsko-pomorskie

Elżbieta Zawacka, pseud. „Zo”

zobacz opis >
gen. Franciszek Kleeberg

Lubelskie

gen. Franciszek Kleeberg

zobacz opis >
kpt. Edmund Lesisz

Lubuskie

kpt. Edmund Lesisz

zobacz opis >
Aleksander Napiórkowski

Łódzkie

Aleksander Napiórkowski

zobacz opis >
ppłk Ludwik Iwaszko

Małopolskie

ppłk Ludwik Iwaszko

zobacz opis >
Janusz Kusociński

Mazowieckie

Janusz Kusociński

zobacz opis >
Bohdan Stanisław Sołtys

Opolskie

Bohdan Stanisław Sołtys

zobacz opis >
Leopold Lis-Kula

Podkarpackie

Leopold Lis-Kula

zobacz opis >
kpt. Władysław Raginis

Podlaskie

kpt./ mjr Władysław Raginis

zobacz opis >
ppor. Konrad Guderski, pseud. „Konrad”

Pomorskie

ppor. Konrad Guderski pseud. "Konrad"

zobacz opis >
Maria Kujawska

Śląskie

Maria Kujawska

zobacz opis >
Jan Piwnik

Świętokrzyskie

Jan Piwnik

zobacz opis >
Michał Kajka, pseud. „Prawdziński”

Warmińsko-mazurskie

Michał Kajka pseud. "Prawdziński"

zobacz opis >
Roman Abraham

Wielkopolskie

Roman Abraham

zobacz opis >
Ewelina Nowak

Zachodniopomorskie

Ewelina Nowak

zobacz opis >

Dolnośląskie

Julian Czyżewski

Kapitan Wojska Polskiego, geograf, profesor Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie i Uniwersytetu Wrocławskiego. Pochodził z Rudy (pow. Rohatyn, obecnie Ukraina). Od lat młodzieńczych angażował się w działalność niepodległościową, należał do Związku Walki Czynnej i był członkiem Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Za przemówienie wygłoszone podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja w Brzeżanach został wydalony przez Austriaków z tamtejszego gimnazjum. Po wybuchu I wojny światowej zaciągnął się do Legionów Polskich, skąd po roku został odwołany do armii austriackiej.

W latach 1918-1920 brał udział w zmaganiach o granice II Rzeczypospolitej z Ukraińcami i bolszewikami. W latach 1942-1944 sprawował funkcję Okręgowego Delegata Rządu RP we Lwowie. W 1945 roku ekspatriował się do Wrocławia. Był znanym i cenionym badaczem, wznowił „Czasopismo Geograficzne” i doprowadził do powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jest pochowany na wrocławskim cmentarzu na Sępolnie.

Julian Czyżewski

Kujawsko-pomorskie

Elżbieta Zawacka, pseud. „Zo”

Żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego, generał brygady, dwukrotny Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari (zm. 10 stycznia 2009 r. w Toruniu). Nauczycielka, działaczka Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

We wrześniu 1939 roku brała udział w obronie Lwowa. W konspiracji niepodległościowej działała od pierwszych tygodni okupacji. Kurier Komendy Głównej Armii Krajowej. Jedyna kobieta wśród cichociemnych. Uczestniczka powstania warszawskiego. Po wojnie wielokrotnie represjonowana, więziona przez cztery lata, spotykały ją liczne szykany. Mimo to zdobyła tytuł profesora nauk humanistycznych.

Elżbieta Zawacka, pseud. „Zo”

Lubelskie

gen. Franciszek Kleeberg

Wybitny dowódca WP, generał dywizji, zwycięzca w ostatniej bitwie wojny 1939 roku pod Kockiem, trzykrotny Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari (zm. 5 kwietnia 1941 w. Weisser Hirsch). Syn powstańca styczniowego, zawodowy wojskowy, w latach 1915-1916 w Legionach Polskich. Jako oficer WP uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W czasie przewrotu majowego opowiedział się po stronie rządowej, mimo to pozostawiono go w wojsku.

Od 27 września 1939 roku dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, na czele której dwukrotnie pokonał na Lubelszczyźnie wojska radzieckie, a następnie niemieckie w bitwie pod Kockiem. Kapitulował jako ostatni obrońca Rzeczypospolitej w 1939 roku – 6 października. Zmarł w niewoli niemieckiej.

gen. Franciszek Kleeberg

Lubuskie

kpt. Edmund Lesisz

Zawodowy wojskowy, bohater wojny 1939 roku, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari (zm. 21 stycznia 1943 r.). Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych.

W czasie wojny dowodził wypadem wydzielonego oddziału WP na Wschowę, wówczas położoną na terenie III Rzeszy Niemieckiej. Brawurowo przeprowadzona akcja zakończyła się spektakularnym sukcesem, rozbito okoliczne siły niemieckie, zajęto kilka pobliskich wsi. Dostawszy się do niewoli po kolejnych walkach, Edmund Lesisz został umieszczony w obozie jenieckim. Tam został aresztowany przez Gestapo, a następnie zamordowany w okrutnym śledztwie. Z trzech braci Edmunda Lesisza tylko jeden przeżył wojnę. Pozostali zginęli w Katyniu.

kpt. Edmund Lesisz

Łódzkie

Aleksander Napiórkowski

Polityk, poseł na sejm RP. Był jednym z najaktywniejszych działaczy PPS na terenie Łomży oraz Łodzi. Jako żołnierz I Kompanii Kadrowej, a potem 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich brał udział w wyprawie na Kielce, walkach o to miasto oraz kampanii wołyńskiej. Po kryzysie przysięgowym zbiegł z obozu dla internowanych w Szczypiornie.

W listopadzie 1918 roku zorganizował w Łodzi Milicję Ludową i uczestniczył w rozbrajaniu Niemców. W 1920 roku brał udział w obronie kraju przed najazdem bolszewickim. Zmarł 18 VIII tego roku na skutek ciężkich ran odniesionych podczas ataku na pozycje Armii Czerwonej pod Ciechanowem. Jest pochowany na Starym Cmentarzu w Łodzi.

Aleksander Napiórkowski

Małopolskie

ppłk Ludwik Iwaszko

Podpułkownik Wojska Polskiego, zapomniany bohater walk o oswobodzenie Krakowa w październiku 1918 roku. Pochodził ze Lwowa. Brał udział w I wojnie światowej, dostał się do niewoli rosyjskiej, z której zbiegł. 31 X 1918 roku obok Antoniego Stawarza i Franciszka Pustelnika był jednym z przywódców akcji, która doprowadziła do wyzwolenia Krakowa z rąk austriackich.

To on zażądał od warty austriackiej przekazania odwachu w polskie ręce, a potem przemówił do wiwatujących tłumów. Brał także udział w przygotowaniu odsieczy dla walczącego z Ukraińcami Lwowa i w wojnie polsko-bolszewickiej, a także w III powstaniu śląskim. Po klęsce wrześniowej w 1939 roku znalazł się na Węgrzech, gdzie brał czynny udział w organizowaniu przerzutu polskich żołnierzy na Zachód. Jest pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

ppłk Ludwik Iwaszko

Mazowieckie

Janusz Kusociński

Lekkoatleta, medalista olimpijski, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (zm. 21 czerwca 1940 roku w Puszczy Kampinoskiej). Nauczyciel wychowania fizycznego, trener, dziennikarz. Złoty medalista olimpijski z Los Angeles w biegu na 10 000 metrów, srebrny medalista pierwszych mistrzostw Europy w biegu na 5000 metrów.

Ochotnik do Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku, dwukrotnie ranny w obronie Warszawy. Po upadku Polski włączył się w organizowanie ruchu oporu. Aresztowany przez Niemców, rozstrzelany pod Palmirami.

Janusz Kusociński

Opolskie

Bohdan Stanisław Sołtys

Podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari. Pochodził z Kluczborka. W czasie I wojny światowej był żołnierzem 2 pułku ułanów Legionów Polskich. Internowany po kryzysie przysięgowym, zdołał uciec z obozu.

W latach 1918-1921 brał udział w listopadowej obronie Lwowa, wojnach polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej oraz III powstaniu śląskim. Był dwukrotnie ranny. We wrześniu 1939 roku dowodził wchodzącym w skład Armii „Pomorze” 14 pułkiem piechoty w bitwie nad Bzurą. Poległ 12 IX 1939 roku w okolicy wiosek Sapy i Strzebieszew – wg jednej wersji zastrzelony przez niemieckiego żołnierza, wg drugiej przez dywersanta. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Bielawie.

Bohdan Stanisław Sołtys

Podkarpackie

Leopold Lis-Kula

Pułkownik Wojska Polskiego, bohater walki o niepodległość. Pochodził z Kosiny. Od młodzieńczych lat angażował się w działalność niepodległościową – w ramach tajnej organizacji wojskowej, skautingu i Związku Strzeleckiego. Jako żołnierz Legionów Polskich, dowodząc różnymi formacjami, walczył w bitwach pod Krzywopłotami i Kostiuchnówką. Po kryzysie przysięgowym został zdegradowany i wysłany na front włoski.

W 1918 roku był komendantem naczelnym Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie. W trakcie walk o granice, jako niezwykle zdolnemu i odważnemu dowódcy, Józef Piłsudski powierzał mu najtrudniejsze odcinki wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919. Nocą z 6 na 7 III 1919 roku przeprowadził zwycięski atak na zajęty przez przeciwnika Torczyn, podczas którego został ciężko ranny i niedługo potem zmarł z upływu krwi. Jest pochowany na rzeszowskim cmentarzu Pobitno.

Leopold Lis-Kula

Podlaskie

kpt./ mjr Władysław Raginis

Kapitan Wojska Polskiego w Korpusie Ochrony Pogranicza, dowódca obrony Wizny, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari (zm. 10 września 1939 r. w Wiźnie). Zawodowy wojskowy, absolwent i wykładowca Szkoły Podchorążych Piechoty w Śremie.

We wrześniu 1939 roku dowódca odcinka obronnego „Wizna” w pasie działań Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”. Na czele 380 podkomendnych przez cztery dni odpierał ataki XIX Korpusu gen. Heinza Guderiana (43 000 żołnierzy). Ciężko ranny, popełnił samobójstwo w schronie bojowym.

kpt. Władysław Raginis

Pomorskie

ppor. Konrad Guderski pseud. "Konrad"

Wojskowy, inżynier, organizator i dowódca obrony Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (zm. 1 września 1939 r. w Gdańsku). Uczestnik akcji rozbrajania żołnierzy niemieckich w Warszawie w listopadzie 1918 roku.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Politechniki Lwowskiej. Oficer rezerwy 9. Pułku Piechoty Legionów. Delegat na Gdańsk do specjalnych zadań wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Poległ w walce podczas obrony placówki Poczty Polskiej.

ppor. Konrad Guderski, pseud. „Konrad”

Śląskie

Maria Kujawska

Lekarka, powstaniec śląski, działaczka społeczna i polityczna. Pochodziła z Raciborza, z rodziny niemieckiej. Podczas studiów medycznych we Wrocławiu zafascynowała ją polska historia i kultura, co zdecydowało o zmianie narodowości. Już wtedy zaciągnęła się do tajnej organizacji studenckiej Związek Młodych Polaków.

Po wybuchu III powstania śląskiego tworzyła punkty opatrunkowe dla uczestników walk i prowadziła pociąg sanitarny. Pracowała także jako lekarz polowy w Toszku oraz w Głównym Szpitalu Wojsk Powstańczych w Mysłowicach. W niepodległej Polsce była posłem na Sejm Śląski, angażowała się też czynnie w życie środowiska lekarskiego. We wrześniu 1939 roku znalazła się w Rumunii, a potem w Jugosławii, gdzie kierowała domem dla polskich matek z dziećmi. Aresztowana w 1944 roku przez Niemców i osadzona w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück z poświęceniem ratowała życie innych więźniarek. Jest pochowana w Pszczynie.

Maria Kujawska

Świętokrzyskie

Jan Piwnik

Pułkownik Wojska Polskiego, dowódca partyzancki w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródzczyźnie. Pochodził z Janowic. Z wykształcenia był funkcjonariuszem Policji Państwowej, której kompanią dowodził w wojnie obronnej 1939 roku. Po klęsce wrześniowej przedostał się przez Węgry do Francji, broniąc jej przed Niemcami. Następnie znalazł się w Wielkiej Brytanii, skąd po szkoleniu został w 1941 roku przerzucony jako cichociemny do okupowanej Polski.

W 1943 roku przeprowadził brawurową akcję odbicia trzech żołnierzy AK z więzienia w Pińsku, za co otrzymał Order Virtuti Militari. W latach 1943-1944 zarówno na Kielecczyźnie, jak i na terenie Okręgu AK Nowogródek odniósł wiele sukcesów w walce z Niemcami. Zginął 16 VI 1944 roku podczas ataku na niemieckie umocnienia pod wsią Jewłasze (obecnie na terenie Białorusi).

Jan Piwnik

Warmińsko-mazurskie

Michał Kajka pseud. "Prawdziński"

Polski działacz narodowy na Mazurach, poeta ludowy, artysta, polityk, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (zm. 22 września 1940 roku w Orzyszu).

Jeden z organizatorów Mazurskiej Partii Ludowej. Krzewiciel kultury polskiej i mazurskiej. W okresie plebiscytu opowiadał się za przyłączeniem Mazur do Polski. Na spotkaniach z Mazurami deklamował swe wiersze po polsku. W latach 30. XX wieku inwigilowany przez służby bezpieczeństwa III Rzeszy.

Michał Kajka, pseud. „Prawdziński”

Wielkopolskie

Roman Abraham

Generał brygady Wojska Polskiego, poseł na Sejm RP. W czasie listopadowej obrony Lwowa był jednym z najzdolniejszych i najbardziej cenionych przez swych żołnierzy dowódców. Po zwycięskiej ofensywie Polaków to jemu przypadł zaszczyt zawieszenia flagi narodowej na ratuszu tego miasta. Uczestniczył także w wojnie polsko-bolszewickiej, a w 1921 roku organizował dostawy broni, amunicji i transporty ochotników dla III powstania śląskiego.

We wrześniu 1939 roku dowodził Wielkopolską Brygadą Kawalerii, z którą wziął udział w bitwie nad Bzurą, ciężkich walkach w obronie Warszawy. Zapisał się jako jedyny polski dowódca związku taktycznego kawalerii, który nigdy nie doznał porażki. Po aresztowaniu przez Niemców był więziony w Cytadeli poznańskiej a następnie w oflagach na terenie okupowanej Polski, Czech i III Rzeszy. Po II wojnie światowej podejmował liczne starania na rzecz powstrzymania dewastacji Cmentarza Orląt we Lwowie. Spoczywa na cmentarzu farnym we Wrześni.

Roman Abraham

Zachodniopomorskie

Ewelina Nowak

Sanitariuszka WP (zm. 13 marca 1945 r. w Kołobrzegu). W 1944 roku zmobilizowana do komunistycznego Wojska Polskiego z Wołynia. W szeregach 14 Pułku Piechoty wzięła udział w bitwie o gruzy Warszawy, na Wale Pomorskim i o Kołobrzeg.

W dniu śmierci przez dłuższy czas nieustannie znosiła z pobojowiska rannych kolegów w pobliżu jednego z bastionów oporu Niemców, tzw. Białych Koszar. Trafiona przez snajpera zginęła na miejscu, próbując nieść pomoc piątemu lub szóstemu z kolei polskiemu żołnierzowi. Z inicjatywy żołnierzy pułku pochowano ją uroczyście dwa dni później, po zwycięstwie nad wojskami niemieckimi.

Ewelina Nowak

Uzasadnij swój wybór i wygraj nagrody

Aby wziąć udział w konkursie POLREGIO, zagłosuj na jednego z Kandydatów i uzasadnij, dlaczego wskazana przez Ciebie osoba zasługuje na miano REGIObohatera. Głosowanie bez podania własnej argumentacji nie uprawnia do szansy na zdobycie nagrody.
*Zgoda obowiązkowa

Informujemy, że zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie oraz, że nie jesteście Państwo profilowani a Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Szczegółowe informacje o sposobie cofnięcia zgody, prawie dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie sprzeciwu, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych wskazuje § 10 Regulaminu.

Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych lub osoba fizyczna niepełnoletnia w wieku co najmniej 16 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego (w zależności od sytuacji prawnej, rodzica lub opiekuna prawnego), mająca miejsce zamieszkania w Polsce.

Powrót

Dziękujemy

Dziękujemy za udział w konkursie. Rocznica 100-lecia
odzyskania niepodległości to wyjątkowy moment dla nas
wszystkich. Cieszymy się, że wspólnie z nami doceniacie
polskich bohaterów, którzy odcisnęli się na kartach historii.

Oddaliście:
4371
głosów

Partnerzy akcji:

Agencja Rozwoju Przemysłu Dziennik Bałtycki Dziennik Łódzki Dziennik Polski Dziennik Toruński Nowości Dziennik Zachodni Echo Dnia Express Bydgoski Gazeta Krakowska Gazeta Lubuska Gazeta Pomorska Gazeta Wrocławska Gazeta Współczesna Dziennik Pomorza Głos Głos Koszaliński Głos Szczeliński Głos Wielkopolski Kurier Lubelski kurier Poranny Gazeta Nowiny Nowa Trybuna Opolska Polska Niepodległa Polska Press Grupa Polska The Times