Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Netia S.A.

02.01.2017 11:37:40
Ikona BIP

Finansowanie z budżetu państwa

Dofinansowanie międzynarodowych połączeń kolejowych realizowanych przez  spółkę wynika z umowy wieloletniej z ministrem właściwym ds. transportu o organizowanie, wykonywanie i dotowanie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w ramach usług publicznych. Informacje o zakresie realizowanych połączeń międzynarodowych oraz ich dofinansowaniu w poszczególnych latach znajdują się w Raportach rocznych, które zostały opublikowane na stronie internetowej spółki.

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. „Przewoźnicy wykonujący przewozy pasażerskie na obszarze kraju otrzymują z budżetu państwa dotację przedmiotową na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach pasażerskich”, a wysokość dotacji określa ustawa budżetowa. Regulacja ta pozwala na pełną rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych. Informacje o dotacji przedmiotowej w poszczególnych latach, stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu honorowania ulg ustawowych, znajdują się w Raportach rocznych, które zostały opublikowane na stronie internetowej spółki.

 

Źródła:

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity)

Autor Informacji: Danuta Wojda

Redaktor Informacji w BIP: AdminHPM

Utworzenie Informacji: 15.10.2012

Udostępnienie Informacji w BIP: 02.01.2017