Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Dane spółki

Przewozy Regionalne sp. z o.o.
ul. Wileńska 14a
03-414 Warszawa

NIP
526-25-57-278
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Regon
017319719

Nr KRS
0000031521 (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Postanowienie z dnia 27 lipca 2001 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego)

Wysokość kapitału zakładowego
1 540 606 500,00 zł

Nazwa i numer rachunku bankowego
Bank BZ WBK
48 1090 1375 0000 0001 3334 1599