Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Dane spółki

POLREGIO sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa


NIP
526-25-57-278
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Regon
017319719

Nr KRS
0000031521 (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Postanowienie z dnia 27 lipca 2001 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego)

Wysokość kapitału zakładowego
616 242 600,00 zł

Nazwa i numer rachunku bankowego

Bank Santander S.A., 4 Oddział
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

48 1090 1375 0000 0001 3334 1599