Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Dane spółki

  • Dane spółki

    Dane spółki

POLREGIO S.A.
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa


NIP
526-25-57-278

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A
01-513 Warszawa

Regon
017319719

Nr KRS
0000929422 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Wysokość kapitału zakładowego
616 242 600,00 zł (wpłacony w całości)

Nazwa i numer rachunku bankowego
Bank Santander S.A., 4 Oddział
Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

48 1090 1375 0000 0001 3334 1599