Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

O nas

  • Misja i wizja

    Misja i wizja

Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
Istniejemy po to, aby ludzie w Polsce mogli każdego dnia wygodnie i sprawnie przemieszczać się i swobodnie realizować swoje plany. Bez względu na to, gdzie mieszkają – w małym czy dużym mieście – chcemy im ułatwić dojazd do ważnych miejsc, takich jak: praca, szkoła, urzędy, sklepy i oczywiście dom. Dzięki najszerszej siatce połączeń do wielu miejsc docieramy jako jedyni, ponieważ zależy nam na tym, aby każdy bez wyjątku mógł korzystać z kolei w swoim regionie.

Modernizujemy się, ponieważ chcemy rozwijać kolej, która będzie bezpieczna i komfortowa dla Klientów, a dla regionów będzie atrakcyjnym partnerem pierwszego wyboru. Dokładamy wszelkich starań, aby być blisko ludzi i ich spraw, wspierając w ten sposób organizację codziennego życia i pobudzając ruch w regionach, a w konsekwencji ich rozwój. Wierzymy, że nasze doświadczenie i odpowiedzialność pozwolą budować przyjazną kolej, z której Wy, nasi Klienci, i my, kolejarze, będziemy dumni. 

Wartości marki POLREGIO

PROFESJONALIZM
• wiarygodność
• efektywność
• rozwój, dążenie do doskonałości
• etyka postępowania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
• etos pracy, służba publiczna
• oddanie
• zapewnienie bezpieczeństwa
• troska o ludzi i środowisko

WSPÓŁPRACA
• przyjazność
• uczciwość
• dawanie wsparcia
• elastyczność, otwartość

 

W skrócie
POLREGIO to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1700 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług POLREGIO korzysta blisko 72 mln pasażerów. Pociągi POLREGIO zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich utrzymuje się na poziomie 27%. Większościowym udziałowcem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

 

Nasza historia

1.10.2001 r. - utworzenie na bazie Sektora Przewozów Pasażerskich PKP - PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. świadczą usługi w całym kraju w oparciu o 16 zakładów.

1.12.2008 r. - przekazanie całego segmentu międzywojewódzkich połączeń pospiesznych do PKP Intercity S.A.

22.12.2008 r. - przeniesienie udziałów  Spółki z PKP S.A. na samorządy wszystkich województw, tym samym opuszczenie Grupy PKP S.A.

8.12.2009 r. - formalna zmiana nazwy na Przewozy Regionalne spółka z. o.o. poprzez usunięcie skrótu PKP. Zmianie tej towarzyszył rozpoczęty w połowie listopada 2009 r. rebranding: nowe logo, nowe barwy korporacyjne (błękit, granat, zieleń).

1.01.2014 r. - w miejsce dotychczasowej struktury zakładów - utworzenie 14 oddziałów i Zakładu  Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu.

4.11.2015 r. - przejęcie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. większości udziałów w spółce (50% i jeden udział) i pozostawienie pozostałych udziałów samorządom wszystkich województw. Rozpoczęcie procesu kompleksowej restrukturyzacji Spółki.

10.11.2016 r. - podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników decyzji o wprowadzeniu na rynek nowej marki konsumenckiej POLREGIO. 8 grudnia 2016 r. Przewozy Regionalne sp. z o.o. oficjalnie zaprezentowały elementy nowej identyfikacji wizualnej, m.in. logotyp i barwy firmowe.

31.12.2016 r. - odnotowanie po raz pierwszy w 15-letniej historii przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. dodatniego wyniku finansowego na wszystkich poziomach, generującego zysk wynoszący ponad 51,2 mln zł.

11.09.2018 r. - inauguracja przez nową markę POLREGIO ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej REGIObohater pod hasłem „Polska jest silna siłą regionów”, która została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

31.12.2018 r. - zakończenie z sukcesem procesu restrukturyzacji Spółki.

23.01.2020 r. -  zmiana nazwy z Przewozy Regionalne sp. z o. o. na POLREGIO S.A. w celu ujednolicenia nazwy Spółki z dotychczasową identyfikacją wizualną opartą o markę POLREGIO.

3.09.2020 r. - wyjście z definicji Spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej.

12.12.2020 r. - zakończenie procesu zawierania umów PSC z 15 Województwami, z których większość, po raz pierwszy w historii Spółki została podpisana na 10 lat.

20.04.2021 r. - wydanie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji dotyczącej dofinansowania Przewozy Regionalne sp. z o.o. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w wysokości 770 303 500 PLN, do którego doszło w 2015 przyznając, że jest ono zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.

1.12.2021 r. - zmiana formy prawnej prowadzonej działalności polegająca na przekształceniu POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w POLREGIO Spółka Akcyjna.

 

MISJA

Największy pasażerski przewoźnik kolejowy pierwszego wyboru, który dociera do dużych i małych miejscowości we wszystkich regionach kraju, zapewniając wygodę i bezpieczny przewóz.
Istniejemy po to, aby nasi Pasażerowie każdego dnia mogli sprawnie i bezpiecznie przemieszczać się bez względu na to, gdzie mieszkają.

WIZJA

Być rozpoznawalną, stabilną i godną zaufania marką, cieszącą się doskonałą reputacją wśród Klientów, Partnerów biznesowych i społeczności lokalnych oraz posiadać trwałą przewagę konkurencyjną na pasażerskim rynku przewozowym.
Wspierać dostępność transportową w kraju, przeciwdziałając wykluczeniu mniejszych miejscowości, a w konsekwencji przyczyniać się do budowania spójności terytorialnej i rozwoju regionów.
Pragniemy być liderem oraz świadczyć usługi przewozowe na najwyższym poziomie, dlatego dążymy do stałego zwiększania wartości firmy poprzez inwestycje
w rozwój i modernizację oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w oparciu o doświadczenie, kompetencje i zaangażowanie pracowników.
Aby zapewnić realizację przyjętej misji i wizji wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący: System Zarządzania Jakością (w tym System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem), System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi, oparty na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 i PN-ISO 37001:2017-05.
Wdrożony system jest bieżąco utrzymywany, monitorowany i doskonalony w oparciu o podejście procesowy i PDCA. Deklarujemy, że jakość, bezpieczeństwo informacji oraz działania antykorupcyjne stanowią priorytety naszej działalności.

Nadrzędnymi celami POLREGIO S.A. w ramach świadczenia usług przewozu osób jest:
• utrzymanie oraz dążenie do poprawy wyników w zakresie jakości, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
• zwiększanie zaufania Pasażerów do świadczonych przez Spółkę usług,
• podnoszenie bezpieczeństwa podróży poprzez doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem,
• zapewnienie Pasażerom informacji o dostępności i zakresie naszych usług,
• świadczenie usług przewozowych z zachowaniem standardów zgodnych z normami europejskimi,
• zwiększanie zaufania naszych Partnerów i Klientów poprzez zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
• zwiększanie dostępności przewozów dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
• promocja zachowań etycznych oraz zapewnienie, by kontakty z otoczeniem, w tym organami administracji, Klientami i Partnerami były transparentne i nie prowadziły do stosowania lub tolerowania nieuczciwych praktyk, w tym szczególnie praktyk korupcyjnych.

Zobowiązujemy się do:
• spełniania mających zastosowanie w naszej działalności wymagań, zgodnie z wdrożonym ZSZ w zakresie wymagań jakościowych, bezpieczeństwa informacji oraz zapobiegania korupcji,
• podwyższania standardów obsługi Pasażerów,
• kompleksowej obsługi Pasażerów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii informatycznych,
• stałej optymalizacji oferty przewozowej i taryfowej, zgodnie z potrzebami Pasażerów,
• zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
• nietolerowania i zakazu korupcji,
• zachęcania naszych Pracowników do zgłaszania wątpliwości korupcyjnych, bez obawy o działania odwetowe, zapewniając, że każdy posiada uprawnienie do takich działań,
• informowania Partnerów biznesowych i Pracowników o konsekwencjach korupcji i niezgodności z niniejszą Polityką,
• doskonalenia kompetencji i wzrostu zaangażowania Pracowników i w konsekwencji całego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

Zarząd POLREGIO S.A. zobowiązuje się tak zdefiniowaną Politykę realizować oraz dokonywać okresowego przeglądu jej adekwatności z uwzględnieniem kontekstu Organizacji, jak również monitorować skuteczność działań w zakresie jakości, bezpieczeństwa informacji oraz działań antykorupcyjnych. Każdy Pracownik Spółki odgrywa istotną rolę w zapewnieniu skutecznego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i na nim spoczywa obowiązek realizacji przyjętej Polityki w zakresie swojego działania