Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisz szukaną frazę:

POLREGIO S.A. informuje, że na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) wniosek nie musi odpowiadać...
20.12.2016
Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób: prezesa, wiceprezesa zarządu (jeśli zostanie...
02.01.2017
Aktualne przepisy przewozowe znajdują się na stronie internetowej w dziale „Przepisy": - Taryfa przewozowa (TPR), - Regulamin przewozu (RPR), - Uprawnienia...
02.01.2017
Aktualne ceny biletów znajdują się w obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. Taryfie przewozowej (TPR). Źródło: strona internetowa POLREGIO ...
02.01.2017
Rozkład jazdy jest ważny przez rok i jest wprowadzany w pierwszej połowie grudnia. W trakcie obowiązywania rozkładu są wprowadzane planowe tzw. korekty...
02.01.2017
Wyniki finansowe Spółki 2015 r.  Bilans Rachunek Zysków i Strat Przepływy  Wyniki finansowe Spółki 2016 r.  Bilans Rachunek Zysków i...
23.10.2017
Od 2003 roku samorządy dofinansowując deficytowe połączenia regionalne, mają wpływ na kształtowanie oferty przewozowej. Od końca 2008 roku są udziałowcami w...
02.01.2017
Jakub Ginalski mail: [email protected]    ...
02.01.2017
Aktualne informacje o statusie prawnym i przedmiocie działalności POLREGIO S.A. znajdują się w Statucie Spółki. Pełny tekst Statutu Spółki z dnia 28 czerwca...
02.01.2017
strona główna Biuletynu Informacji Publicznej strona główna POLREGIO...
02.01.2017
W strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnia się Centralę oraz jednostki wykonawcze, tj. 14 Zakładów, które realizują zadania w poszczególnych obszarach...
02.01.2017
Ogłoszenia o sprzedaży Zamówienia publiczne ...
01.09.2017
Kariera i praca...
01.09.2017
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego...
31.03.2021
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 616.242.600,00 zł (sześćset szesnaście milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 3.081.213...
11.10.2022