Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

02.01.2017 10:40:15
Ikona BIP

Przepisy przewozowe

Aktualne przepisy przewozowe znajdują się na stronie internetowej w dziale „Przepisy":

- Taryfa przewozowa (TPR),

- Regulamin przewozu (RPR),

- Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2004 r.),

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity),

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity),

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011 r.),

- Ogólne warunki przewozu osób kolejami (GCC-CIV/PRR) do stosowania przy przewozie osób w komunikacji międzynarodowej,

- Rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym,

- Sprostowanie do rozporządzenia WE 1371/2007,

- Wybrane informacje przewozowe i taryfowe.

 

Źródło: strona internetowa POLREGIO

Autor Informacji: Teresa Werner

Redaktor Informacji w BIP: AdminHPM

Utworzenie Informacji: 21.02.2013

Udostępnienie Informacji w BIP: 02.01.2017