Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Reklamacje, skargi, wnioski

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat przyjmowania i rozpatrywania przez Spółkę Przewozy Regionalne reklamacji, skarg oraz wniosków.

 

W przypadku, kiedy skarga/ reklamacja/ wniosek zostanie skierowana do niewłaściwej komórki organizacyjnej, sprawa zostanie przekazana przez adresata do jednostki właściwej, w celu udzielenia odpowiedzi.

Językiem roboczym w kontaktach pomiędzy podróżnym a Przewoźnikiem jest język polski.


Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-414 Warszawa, ul. Wileńska 14a. Podane dobrowolnie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia złożonego zgłoszenia (reklamacji/ skargi/ wniosku) - na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Podanie danych osobowych warunkuje rozpatrzenie zgłoszenia. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

TUTAJ POBIERZESZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY REKLAMACJA / SKARGA / WNIOSEK

 

Reklamacje, skargi, wnioski o odszkodowanie z tytułu opóźnienia pociągu są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępnymi w załącznikach poniżej oraz według przepisów zawartych w Regulaminie przewozu (RPR),

 

Informacje na temat poszczególnych wniosków znajdują się w zakładkach poniżej: 

 

Do pobrania
Formularz zgłoszeniowy reklamacja / skarga / wniosek

Data dodania pliku: 09.01.2017

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r. str.14 z późn. zm.)

Data dodania pliku: 09.01.2017

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 915, z późn. zm.)

Data dodania pliku: 09.01.2017

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr 38 poz.266)

Data dodania pliku: 09.01.2017

Ikonka i dla artykułów informacyjnych