Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Reklamacje, skargi, wnioski

Reklamację/skargę/wniosek można złożyć tylko w formie pisemnej.

Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy Podróżnym i Przewoźnikiem jest język polski.

Reklamację / skargę / wniosek można złożyć:


- elektronicznie  PRZEJDŹ DO E-FORMULARZA

- w sposób tradycyjny, czyli pocztą oraz w kasach biletowych. Dla ułatwienia można skorzystać z formularza:  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY REKLAMACJA / SKARGA / WNIOSEK

Jeśli reklamacja / skarga / wniosek zostanie skierowana błędnie do POLREGIO S.A., wówczas zgłoszenie przekażemy do właściwego podmiotu, o czym Pani/Pan zostaną poinformowani. Pod-miotami tymi w szczególności mogą być: inni przewoźnicy, operatorzy elektronicznych kanałów sprzedaży biletów lub zarządcy infrastruktury kolejowej.


Szczegółowe informacje oraz zasady dotyczące rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków dostępne są na dole strony:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 1. Podane dobrowolnie dane osobowe przetwarzane są przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji/ skargi/ wniosku. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Tutaj znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych


Reklamacje, skargi, wnioski są rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy dostępne w załącznikach poniżej oraz zgodnie z postanowienia-mi Regulaminie Przewozu (RPR).

Informacje na temat poszczególnych wniosków znajdują się w zakładkach poniżej: 

Do pobrania
Formularz zgłoszeniowy reklamacja / skarga / wniosek

Data dodania pliku: 04.04.2022

Ikona przycisku pobierania
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 dotycząca praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 172 z 17.05.2021)

Data dodania pliku: 13.07.2023

Ikona przycisku pobierania
Archiwalne Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r. str.14 z późn. zm.)

Data dodania pliku: 03.04.2023

Ikona przycisku pobierania
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 915, z późn. zm.)

Data dodania pliku: 09.01.2017

Ikona przycisku pobierania
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr 38 poz.266)

Data dodania pliku: 09.01.2017

Ikona przycisku pobierania
Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

Data dodania pliku: 11.06.2018

Ikona przycisku pobierania