Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Ogłoszenia o sprzedaży

Nazwa postępowania Data wszczęcia postępowania
PBW.323.409.2023 - Sprzedaż wierzytelności przysługujących Spółce POLREGIO S.A. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. 2023-11-27
PBW.323.390.2023 - Sprzedaż wierzytelności przysługujących Spółce POLREGIO S.A. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. 2023-11-09
Sprzedaż wierzytelności przysługujących Spółce POLREGIO S.A. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych 2023-10-10
Sprzedaż wierzytelności przysługujących Spółce POLREGIO S.A. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. (2) 2023-09-06
Sprzedaż wierzytelności przysługujących Spółce POLREGIO S.A. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych PBW.323.247.2023 2023-07-24
Sprzedaż wierzytelności przysługujących Spółce POLREGIO S.A. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. (1) 2023-06-05
Sprzedaż wierzytelności przysługujących Spółce POLREGIO S.A. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych - PBW.323.148.2023 2023-04-21
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ NR 2, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POLREGIO S.A. WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU ORAZ WE WSPÓŁUŻYTKOWANIU WIECZYSTYM DZIAŁKI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZTYN, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 2A 2023-04-12