Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Bezpieczeństwo w podróży

  • Bezpieczeństwo w podróży

    Bezpieczeństwo w podróży

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

Podróżujesz pociągami POLREGIO? Dla wspólnego bezpieczeństwa zawiadom o nietypowej sytuacji w pociągu.


Numery alarmowe:

Europejski numer alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Straż miejska 986
Straż Ochrony Kolei 22 474 00 00


TELEFONÓW ALARMOWYCH UŻYWAJ TYLKO W SYTUACJACH ZAGROŻENIA!Po uzyskaniu połączenia z wybranym numerem krótko opisz zdarzenie:


1. Podaj miejsce zdarzenia (adres, charakterystyczne cechy).
2. Poinformuj czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia.
3. Poinformuj czy są osoby poszkodowane – jeśli tak opisz ich stan.
4. Podaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego przekazujesz informacje o zdarzeniu.
5. Czekaj na wskazówki operatora co do dalszego postępowania.
6. Nie rozłączaj się do czasu potwierdzenia zgłoszenia.


W SYTUACJI ZAGROŻENIA SKORZYSTAJ Z:

 

AWARIA W POCIĄGU

• w sytuacji zagrożenia użyj przycisku alarmowego SOS lub interkomu,
• zachowaj spokój,
• czekaj na polecenia obsługi pociągu,
• w razie konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa,
• nie opuszczaj pojazdu bez wyraźnego polecenia obsługi pociągu,
• wciśnij przycisk alarmowy SOS lub interkom, zgłosi się maszynista, przedstaw problem, maszynista podejmie stosowne działania.

 

ZADYMIENIE LUB POŻAR W POCIĄGU

Będąc w pociągu i dostrzegając zadymienie lub pożar:

• za pomocą przycisku alarmowego SOS lub interkomu powiadom maszynistę,
• powiadom pozostałych pasażerów będących w pobliżu,
• stosuj się do poleceń maszynisty oraz obsługi pociągu,
• w przypadku braku kontaktu z obsługą pociągu powiadom Straż Pożarną,
• w miarę możliwości przystąp do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu gaśniczego znajdującego się w pociągu,
• w razie konieczności użyj hamulca bezpieczeństwa,
• po zatrzymaniu pociągu, w razie konieczności użyj młotka bezpieczeństwa do wybicia szyby wyjścia awaryjnego, jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia (jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub w czasie jazdy pociągu przemieszczaj się w kierunku przeciwnym do zagrożenia),
• przy wysiadaniu z pociągu uważaj na sąsiednie tory,
• nie narażaj się na utratę życia i zdrowia.

 

ZASŁABNIĘCIE PASAŻERA

W przypadku, gdy jadąc pociągiem zasłabnie inny pasażer, wykonaj niezwłocznie następujące czynności:

• powiadom obsługę pociągu przy pomocy przycisku alarmowego SOS lub interkomu,
• jeżeli potrafisz, udziel poszkodowanemu pierwszej pomocy,
• pozostań z poszkodowanym do przybycia służb medycznych lub obsługi pociągu,
• stosuj się do poleceń obsługi pociągu,
• nie narażaj się na utratę życia lub zdrowia.


ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ

Jeśli podróżując pociągiem i jesteś świadkiem zdarzeń mogących wskazywać na popełnienie przestępstwa lub czynu zabronionego niezwłocznie:

• powiadom pracowników obsługi pociągu o zaobserwowanych zdarzeniach,
• zastosuj się do poleceń obsługi pociągu,
• nie narażaj się na zagrożenie utraty życia i zdrowia,
• wciśnij przycisk interkomu, przedstaw problem, maszynista podejmie stosowne działania.

 

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE

Jeżeli jadąc pociągiem zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby, pozostawione bez opieki paczki, plecaki lub inne przedmioty wskazujące na ryzyko zamachu terrorystycznego, niezwłocznie:

• poinformuj obsługę pociągu o podejrzanie zachowujących się osobach lub podejrzanym wyglądzie,
• poinformuj obsługę pociągu o pozostawionym bez opieki bagażu,
• nie dotykaj pozostawionych, podejrzanie wyglądających przedmiotów,
• nie zbliżaj się do źródła zagrożenia,
• odejdź na bezpieczną odległość,
• stosuj się do poleceń obsługi pociągu,
• nie narażaj się na utratę życia i zdrowia,
• wciśnij przycisk alarmowy SOS, maszynista podejmie stosowne działania.Pamiętaj!

• Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach, gdzie zazwyczaj występuje duży tłok, a także podczas dojazdu do nich, np. w środkach komunikacji publicznej.
• Bądź szczególnie ostrożny podczas wsiadania do zatłoczonego pociągu i wysiadania z niego. Łatwo możesz stać się ofiarą złodziei kieszonkowych.
• W czasie podróży nie pozostawiaj bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek, plecaków i neseserów.
• Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości zwłaszcza, gdy podróżujesz sam.


Uwaga!

W przypadku nieuzasadnionego użycia hamulca bezpieczeństwa w pociągu, podróżny ponosi karną opłatę dodatkową.

(opłaty dodatkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2005r. - Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.117).