Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Numery alarmowe

112- numer alarmowy
986 - Straż Miejska
987 - woj. zarządzania kryzysowe
997 - policja
998 - straż pożarna
999 - pogotowie ratunkowe
22 474 00 00 - Komenda Główna SOK