Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Współpraca

 

Współpracujemy  wieloma firmami, instytucjami i różnego rodzaju organizacjami. Dołącz do nich!

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ARP wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.

Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

Strona Agencji Rozwoju Przemysłu

PKP Polskie Linie Kolejowe

Misją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. firmy z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jest tworzenie najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju poprzez:

  • zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa,
  • niezawodność usług,
  • poszanowanie środowiska,
  • udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom pasażerskim
  • i towarowym na równoprawnych zasadach,
  • zapewnienie wysokiego poziomu informacji o ruchu pociągów pasażerskich,

PKP Polskie Linie Kolejowe

 

Współpracujemy z Urzędami Marszałkowskimi w całej Polsce w celu zapewnienia najlepiej dostosowanej do potrzeb pasażerów oferty. 

 

 

 

Ikonka

Dożynki Prezydenckie w Spale

W dniach 10-11 września 2016 roku odbyły się tradycyjne Dożynki Prezydenckie w Spale (w województwie łódzkim), w których udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką.

Dwudniowym uroczystościom towarzyszył  szereg atrakcji m.in.: Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o Nagrodę Prezydenta, występy zespołów ludowych i gwiazd, a także kiermasze, zabawy dla dzieci oraz Miasteczko Regionów.

Podziękowanie za współpracę dla Przewozów Regionalnych.

 

Kampania społeczna Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”

Kampania społeczna bezpieczny przejazd – „szlaban na ryzyko!” trwa nieprzerwanie od 2005 roku.  Przez pierwsze cztery edycje obejmowała tylko miesiące letnie. Od 2009 roku kampania trwa cały rok, natomiast od października 2012 roku została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.

Naszym nadrzędnym celem jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. W konsekwencji dążymy do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.

Każdego roku na przejazdach dochodzi do 200-250 kolizji i wypadków, w wyniku których ginie kilkadziesiąt osób. W miejscach niedozwolonych ma miejsce około 300 wypadków rocznie, w których śmierć ponosi średnio ponad 200 osób.

Bezpieczeństwo na przejazdach i w rejonie „dzikich przejść” jest wspólną sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na nie wpływ: kolei, policji, administracji, samorządów, zarządców dróg, organizacji społecznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

Bezpieczny Przejazd

 Partnerzy regionalni

 

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) jest stowarzyszeniem, które zostało powołane w 2002 roku w celu kreowania pozytywnego wizerunku regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych. Naszym zadaniem jest opracowywanie i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki. Dla osiągnięcia tych celów PROT współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki. Prowadzi akcje promocyjne regionu poprzez udział w największych międzynarodowych imprezach targowych w kraju i zagranicą. Koordynuje działania w zakresieSystemu Informacji Turystycznej w regionie, prowadzi Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku, a w celu stworzenia sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną certyfikuje punkty „IT".

Strona Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego

Podlaski portal informacyjny, informacje regionalne, położenie, historia, zabytki, walory turystyczne, gospodarka, kultura i oświata.

WrotaPodlasia.pl

Opera i Filharmonia Podlaska

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku jest obecnie największą instytucją artystyczną na terenie północno-wschodniej Polski i najnowocześniejszym centrum życia kulturalnego w tej części Europy.

W jej bogatym i różnorodnym repertuarze znajdują się spektakle operowe, muzyczne, teatralne, a ponadto koncerty symfoniczne i – w ramach sceny impresaryjnej – koncerty muzyki jazzowej, rockowej czy alternatywnej.

Opera i Filharmonia Podlaska

Podlaski Szlak Bociani

Szlak przebiega przez najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Łączy najpiękniejsze miejsca województwa podlaskiego, w tym 4 parki narodowe: Białowieski – najstarszy polski park narodowy, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości - ostoja żubra, Narwiański - nazywany polską Amazonią, Biebrzański - największy park narodowy w Polsce - ostoja łosia oraz raj dla ornitologów, Wigierski – zespół jezior stanowiący jeden z najciekawszych i bezcennych krajobrazów naszego kraju. Podlaski Szlak Bociani jest najdłuższym znakowanym szlakiem rowerowym województwa podlaskiego liczącym 412,5 km. Dzięki tablicom informacyjnym można poznać życie i zwyczaje Bociana Białego oraz dowiedzieć się o miejscowościach i atrakcjach turystycznych na szlaku.

Podlaski Szlak Bociani

Kolejowe Podlasie

Działające od kilku lat Stowarzyszenie Sympatyków Kolejnictwa "Kolejowe Podlasie" jest organizacją skupiającą osoby, których celem jest promocja, rozwój i utrwalenie w społeczeństwie roli transportu kolejowego na terenie północno-wschodniej Polski.

Kolejowe Podlasie

Jagiellonia Białystok

Klub piłkarski z siedzibą w Białymstoku występujący w Ekstraklasie. Zdobywca Pucharu Polski i Superpucharu Polski, brązowy medalista mistrzostw Polski, 4-krotny Mistrz Polski juniorów starszych oraz Mistrz Polski juniorów młodszych. Najbardziej utytułowany i najsłynniejszy klub piłkarski w północno-wschodniej Polsce. Klub zajmuje 24. miejsce w Tabeli wszech czasów Ekstraklasy.

Jagiellonia Białystok

Targi Lublin

Targi Lublin S.A. to jedyne centrum wystawienniczo - konferencyjne  we Wschodniej Polsce o tak dużym potencjale w zakresie zaplecza i specjalistycznego zespołu branży targowej. Obiekt doskonale nadaje się do organizacji targów, a także kongresów, konferencji, szkoleń oraz imprez okolicznościowych, takich jak: bankiety, koncerty, występy artystyczne.

Targi Lublin

Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze

LOT Roztocze jest stowarzyszeniem skupiającym samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne. Stowarzyszenie powstało 26 września 2007 roku w Tomaszowie Lubelskim z inicjatywy Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i samorządów lokalnych. Organizacja w swojej działalności opiera się o statut, który określa misję i cele stowarzyszenia między innymi:
- kreowanie wizerunku regionu turystycznego obejmującego Roztocze i tereny przyległe, zwanego dalej jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
- prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki,
- integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym Roztocza,
- zwiększanie liczby turystów odwiedzających Roztocze i tereny przyległe,

Roztocze Wita

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Założona w 1944 roku. Zespół filharmonii występował wielokrotnie na licznych międzynarodowych festiwalach (m.in. we Włoszech, Holandii i Danii), ma za sobą także liczne wydawnictwa płytowe. Filharmonia w swoim repertuarze ma utwory od baroku po muzykę współczesną (także musicalową i estradową). Jedną ze stałych pozycji repertuarowych Filharmonii są niedzielne Rodzinne spotkania z muzyką.

Obecnie filharmonia mieści się w nowoczesnej, wyremontowanej części Teatru w Budowie.

Filharmonia Lubelska

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie to nowoczesna instytucja kultury działająca w sercu stolicy Warmii i Mazur. Prowadzimy działalność eklektyczną. Nie budujemy autystycznej „fabryki eventów”. Staramy się upowszechniać kulturę w pozytywistycznym, często pozornie przezroczystym sensie. Warsztaty, działania performatywne, animacja i edukacja są dla nas niczym pierwsza litera alfabetu. Jesteśmy instytucją otwartą. Na ludzi, na ich pomysły, na wspólne działania.

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie