Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Przystanki na żądanie

  • Przystanki na żądanie

    Przystanki na żądanie

Przystanki na żądanie:

- Doboszowice

- Solniki Wielkie

- Kopalina

- Minkowice Oławskie

- Lublin Ponikwoda (od 11 grudnia 2022 r.)

- Rudnik (od 11 grudnia 2022 r.)

- Pałecznica (od 11 grudnia 2022 r.)

- Wólka Orłowska (od 11 grudnia 2022 r.)

- Złojec (od 11 grudnia 2022 r.)

- Żulin (od 11 grudnia 2022 r.)

- Mokre (od 11 grudnia 2022 r.)

 

 

  1. Podróżny zamierzający wsiąść do pociągu na przystanku, który jest objęty możliwością skorzystania z usługi postoju na żądanie, zobowiązany jest oczekiwać na przyjazd pociągu w miejscu widocznym dla maszynisty z zachowaniem bezpiecznej odległości od krawędzi peronu.
  2. Podróżny zamierzający wysiąść z pociągu na przystanku, który jest objęty możliwością skorzystania z usługi postoju na żądanie, zobowiązany jest zgłosić ten fakt obsłudze pociągu, np. w trakcie kontroli  dokumentów przewozu lub za pomocą urządzeń komunikacyjnych zainstalowanych w pociągu, nie później jednak niż na stacji poprzedzającej przystanek na żądanie.