Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Artur Martyniuk jest absolwentem studiów MBA IESE Business School w Barcelonie. Kształcił się także w Harvard Business School i London Business School. Ukończył również, z tytułem magistra inżyniera, Politechnikę Lubelską na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradczej KPMG, gdzie przez wiele lat kierował projektami dla średnich i dużych polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych koncernów. Pracował również w szwajcarskim oddziale banku Goldman Sachs oraz madryckiej centrali Banku Santander. W latach 2013-2020 był dyrektorem doradztwa finansowego w Deloitte, zarządzając zespołem projektowym dla wielu sektorów gospodarki w kraju oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Adam Pawlik to absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, z dyplomem EMBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W POLREGIO od 2017 roku, członek Rady Nadzorczej Torpol S.A., członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006 - 2017 związany był z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zakupy taboru kolejowego, prace związane z utworzeniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej czy opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.

Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny

Jarosław Klasa ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. W 2013 r. zdobył tytuł MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jest laureatem nagród branżowych, m.in. prestiżowej nagrody za Innowacyjność Rozwiązań Technologii Informatycznych klasy Enterprise w segmencie utrzymaniowym, za projekt SANKO. Z branżą związany jest od 1985 roku, kiedy jako absolwent technikum kolejowego w Bydgoszczy rozpoczął pracę od najniższych szczebli pionu operacyjnego spółki PKP Cargo. W toku kariery awansował na funkcje kierownicze m.in. na stanowiskach Naczelnika Wydziału Transmisji Danych i Dyrektora Biura Teleinformatyki. Ostatnie lata przed objęciem stanowiska w Przewozach Regionalnych (obecnie POLREGIO) w sierpniu 2018 r., spędził w strukturach zarządczych spółki PKP Informatyka, a od 2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych w PKP Cargo, odpowiedzialnego m.in. za organizację procesu utrzymania pojazdów.

 

Rada Nadzorcza:

  • Konrad Trzonkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Mateusz Siepielski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
  • Grzegorz Szymański - Członek Rady Nadzorczej 
  • Jarosław Sromała - Członek Rady Nadzorczej
  • Bartosz Majewski - Członek Rady Nadzorczej.