Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

 

 Prezes Zarządu

 

Adam Pawlik – Menadżer z wieloletnim stażem. Związany z koleją od 2006 roku, a ze spółką POLREGIO od 2017 roku. Członek Rady Nadzorczej Torpol S.A. oraz członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2006 - 2017 związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie odpowiadał m.in. za zakupy taboru kolejowego, prace związane z utworzeniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej czy opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Absolwent WSZiB w Poznaniu oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk z dyplomem Executive MBA. Aktualnie Prezes Zarządu POLREGIO S.A. Dotychczas pełniący rolę Członka Zarządu - Dyrektora Handlowego POLREGIO S.A.

 

Wiceprezes Zarządu

 

 

Marcel Klinowski - to ekspert w zakresie transportu kolejowego i komunikacji inwestycyjnej, od 2018 roku zaangażowany w realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego na poziomie administracji rządowej i spółki CPK. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie polityki transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego i dużych projektów infrastrukturalnych. Jest członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Fundacji Projektów Obywatelskich. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku i posiada dyplom Executive MBA Collegium Humanum w Warszawie.

Rada Nadzorcza:

  • Marcin Mróz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Damian Wieczorek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Szymański - Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Pawłowicz - Członek Rady Nadzorczej
  • Sławomir Centkowski - Członek Rady Nadzorczej.