Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd


Krzysztof Pietrzykowski, Prezes Zarządu POLREGIO S.A.Pracował w administracji rządowej, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ukończył zwieńczoną zdanym egzaminem aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie pełnił kolejno funkcje: Wicedyrektora Biura Organizacyjnego, doradcy ekonomicznego oraz Wicedyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK.

Dalszą karierę zawodową związał z branżą kolejową oraz zarządzaniem publiczną infrastrukturą krytyczną. Kilka lat pracował w Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w Warszawie jako Wicedyrektor Pionu Operacyjnego, a następnie w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., gdzie był Członkiem Zarządu.

Krzysztof Pietrzykowski jest absolwentem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia menadżerskie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze administracji publicznej, samorządzie terytorialnym, NGO oraz jako menadżer w przedsiębiorstwach branży transportowej oraz usługach miejskich.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej. Kawaler Narodowego Orderu Zasługi (fr. Ordrenational du Merite).

 

Roman Smółka, Wiceprezes Zarządu POLREGIO S.A.

 

Manager z wieloletnim doświadczeniem zarządczym w sektorze dużych przedsiębiorstw. Pracował m.in. w Centralnym Ośrodku Informatyki MSWiA, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Państwowym Instytucie Geologicznym czy spółkach GAZ System i PERN.

W POLREGIO od ponad trzech lat, jako Dyrektor Biura Informatyki, odpowiadał za realizację kompleksowej strategii rozwoju IT oraz za cyfrową transformację spółki. Zajmował się też m.in. budową chmury hybrydowej (software i hardware), cyberbezpieczeństwem i tworzeniem architektury IT zorientowanej na usługi.

Posiada duże doświadczenie w obszarze rozwoju architektury i systemów informatycznych. Odpowiadał również za opracowywanie i realizację strategii działania Spółki, wdrażanie nowych technologii, działalność handlową, zarządzenie portfelem finansowym oraz przeprowadzanie reorganizacji modelu zarządzania w oparciu o nowoczesne standardy.

Jest absolwentem Akademii Podlaskiej w Siedlcach na Wydziale Chemiczno-Matematycznym oraz Akademii Zarządzania IT Politechniki Warszawskiej, posiada szereg specjalistycznych certyfikatów, m.in. ITIL i PRINCE2 oraz poświadczenie bezpieczeństwa w ramach dostępu do informacji niejawnych „Tajne” Unii Europejskiej oraz NATO. Ukończył również kurs dla członków Rad Nadzorczych Skarbu Państwa.


Wojciech Dinges, Wiceprezes Zarządu POLREGIO S.A.

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Ukończył studia podyplomowe na SGH z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach Unii Europejskiej. Posiada także dyplom Coventry University ukończonych z wyróżnieniem dwuletnich studiów Executive MBA.

Przez 30 lat zajmował się głównie skutecznym rozwojem kolejnictwa i zarządzaniem w ramach ABB/Daimler-Benz/Bombardier (systemy sterowania ruchem kolejowym), CTL Logistics (przewozy towarowe), House of Solutions (prace R&D oraz consulting), Kolei Śląskich, w których w latach 2015-2019 pełnił funkcję prezesa zarządu oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie prowadził projekty związane z rozwojem kolei metropolitalnej i pozyskał 6 projektów w ramach Programu Kolej+. Współpracował również z Sii Polska oraz TÜV Rheinland. Ekspert Komisji Europejskiej (DG MOVE) oraz niezależny doradca. Członek stowarzyszeń branżowych (m.in. SITK) oraz społecznych.

Autor publikacji naukowych, prasowych i internetowych oraz książek „Sekrety Chorzowa” (2022) i „Najważniejszy Rejs” (2024). Mąż, ojciec studenta oraz licealistki. Miłośnik książek, historii lokalnej, przyrody, turystyki oraz jazdy rowerem. Więcej na stronie  www.dinges.pl

  

Rada Nadzorcza:

  • Marcin L. Mróz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Damian Wieczorek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Szymański - Członek Rady Nadzorczej
  • Marta Lech - Członek Rady Nadzorczej
  • Sławomir Centkowski - Członek Rady Nadzorczej.