Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd:

Prezes Zarządu – Dyrektor GeneralnyKrzysztof Zgorzelski 
jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość oraz Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończył podyplomowe studia MBA. Swoją karierę zawodową rozpoczynał od pracy inspektora w Polskim Banku Inwestycyjnym. Pełnił również funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Posiada duże doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w branży transportowej. Był między innymi Dyrektorem Biura Finansowego PKP CARGO oraz Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Ekonomiczno-Finansowych Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. W latach 2012-2013 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego spółki Eurolot. Od 18 kwietnia 2016 r. na stanowisku Członka Zarządu  Dyrektora Finansowego Przewozów Regionalnych (obecnie POLREGIO). 15 marca 2017 r. Rada Nadzorcza powołała go na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. 3 kwietnia 2017 r. Krzysztof Zgorzelski został Prezesem Zarządu.  Członek Zarządu – Dyrektor HandlowyAnna Lenarczyk
jest absolwentką Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Ukończyła także studia podyplomowe, m.in. na Politechnice Warszawskiej (Integracja z Unią Europejską w transporcie) oraz w Szkole Głównej Handlowej (Marketing i Programowanie Produkcji Usług Kolejowych). Z sektorem kolejowych przewozów pasażerskich związana od kilkudziesięciu lat. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach bezpośrednio związanych z tworzeniem regulacji prawnych dotyczących odprawy podróżnych w komunikacji krajowej i międzynarodowej, analizą efektywności ofert, organizowaniem sprzedaży usług oraz wdrażaniem nowych kanałów dystrybucji. Od kilkunastu lat odpowiada za współpracę z organizatorami przewozów, tworzenie oferty przewozowej oraz kreowanie polityki cenowej i taryfowej największych ogólnopolskich oraz regionalnych przewoźników kolejowych: Przewozów Regionalnych (obecnie POLREGIO), PKP Intercity i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W Przewozach Regionalnych (obecnie POLREGIO) – na różnych stanowiskach menedżerskich – w latach 2001-2012 oraz od czerwca 2016 roku. Od 29 marca  do 20 czerwca 2017 r. pełniła funkcję Prokurenta. 21 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza powołała Annę Lenarczyk na stanowisko Członka Zarządu Dyrektora Handlowego.Członek Zarządu – Dyrektor OperacyjnyJarosław Klasa
ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. W 2013 r. zdobył tytuł MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Jest laureatem nagród branżowych, m.in. prestiżowej nagrody za Innowacyjność Rozwiązań Technologii Informatycznych klasy Enterprise w segmencie utrzymaniowym, za projekt SANKO. Z branżą związany jest od 1985 roku, kiedy jako absolwent technikum kolejowego w Bydgoszczy rozpoczął pracę od najniższych szczebli pionu operacyjnego spółki PKP Cargo. W toku kariery awansował na funkcje kierownicze m.in. na stanowiskach Naczelnika Wydziału Transmisji Danych i Dyrektora Biura Teleinformatyki. Ostatnie lata przed objęciem stanowiska w Przewozach Regionalnych (obecnie POLREGIO) w sierpniu 2018 r., spędził w strukturach zarządczych spółki PKP Informatyka, a od 2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych w PKP Cargo, odpowiedzialnego m.in. za organizację procesu utrzymania pojazdów.

 

Rada Nadzorcza:

Mateusz Siepielski - Przewodniczący
Agnieszka Sinior - Członek
Grzegorz Szymański - Członek
Jarosław Sromała - Członek
Bartosz Majewski - Członek