Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych naszych Użytkowników jest dla nas bardzo ważna, dlatego znajdziecie poniżej informacje w jaki sposób, dlaczego i po co potrzebujemy Waszych danych.

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności mającą na celu ochronę wszelkich informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu, w tym mPOLREGIO i Aplikacji. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Serwis są POLREGIO S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000929422 (dalej jako PR).

2. PR zapewnia realizację wszelkich uprawnień wynikających z u.o.d.o. oraz RODO. Uprawnienia te mogą być wykonywane m.in. poprzez kontakt z PR, w tym za pośrednictwem adresu e-mail: iod@p-r.com.pl.

3. PR respektuje zasadę adekwatności przetwarzania danych osobowych, przetwarzając informacje wyłącznie w zakresie oraz celu koniecznym do realizacji umowy zawartej pomiędzy PR oraz Użytkownikiem.

4. PR przetwarza dane, o których mowa w Regulaminie Rozdział 5. Ponadto PR gromadzi dane wrażliwe dotyczące swoich Użytkowników wyłącznie w zakresie i celu wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

5. PR przechowuje bilety, informacje o podróżach oraz wyszukiwania Użytkowników do celów statystycznych i marketingowych. PR może przechowywać adres IP logowania oraz adres awatara z serwisów społecznościowych (Facebook, Google+).

6. PR przetwarzając dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych przesyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informacje handlowe tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili uprzednią wyraźną zgodę na otrzymywanie takich informacji.

7. Dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do kontroli ważności zakupionych w mPOLREGIO biletów, mogą zostać udostępnione innemu przewoźnikowi, honorującemu dany bilet. Mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom administracji, organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Serwis stosuje pliki cookies, będące niewielkimi informacjami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer www i zapisywanymi po stronie Użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

9. Pliki cookies tzw. "ciasteczka" wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają m.in.:

a. utrzymanie sesji Użytkownik Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. dostosowanie zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia;

c. zbierania anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pomagają lepiej poznać sposób, w jaki klienci korzystają z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie Serwisu, jego struktury i zawartości zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników.

10. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Serwis wykorzystuje pliki cookies stron trzecich, w tym Google Analytics oraz Facebook Pixel.

11. W przypadku gdy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, klienci Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki (dotyczy to każdego rodzaju cookies) lub w każdej chwili mogą usunąć te pliki ze swoich urządzeń. 

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może napisać na iod@p-r.com.pl, z prośbą o wszystkie dane, które PR posiada na jego temat. PR przygotuje plik w formacie JSON zawierające wszystkie informacje o kliencie.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia danych. Na żądanie Użytkownika PR usunie dane z serwisu. Wszystkie dane z wszystkich kopii bezpieczeństwa zostaną usunięte w ciągu 28 dni od dnia uznania zgłoszenia za uzasadnione.

14. PR może wykorzystać informacje o biletach Użytkownika, jego wyszukiwaniach, zniżkach i wieku by zaklasyfikować do grupy pasażerów (profilowanie), tak by pokazywać dopasowane oferty. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania.

15. Kwestie nieuregulowane w niniejszej Polityce uregulowane zostały w Regulaminie Serwisu w Rozdziale 5.

16. Dane mogą być transferowane do państwa trzeciego poza obszar EOG, w związku z korzystaniem przez Serwis z usług Google Analitycs, w oparciu o zapisy standardowych klauzul umownych.

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z realizacją usługi przewozu znajdują się na stronie internetowej, pod adresem: https://www.polregio.pl/pl/obsluga-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/


Przejdź do >> "Polityka cookies"