Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Sprzedaż w pociągach

Dla podróżnych, którzy wsiądą do pociągu bez ważnego biletu jest możliwość zakupu biletu u kierownika pociągu/konduktora. 

W tym celu należy niezwłocznie po wejściu do pociągu zgłosić się do drużyny konduktorskiej. Brak zgłoszenia będzie traktowany jako przejazd bez ważnego biletu.


Uwaga!

Z tego obowiązku zwolnione są osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, opiekunowie/przewodnicy ww. osób, osoby które ukończyły 70 lat, a także osoby odbywające przejazd z dziećmi w wieku do lat 4 i kobiety w ciąży. Osobom tym bilety sprzedawane są bez dodatkowych opłat w trakcie kontroli dokumentów przejazdu.

Płatności za bilet/bilety można dokonać:

- gotówką,

- przy użyciu karty płatniczej, dokonując transakcji u konduktora wyposażonego w mobilny terminal płatniczy. 


Więcej informacji o opłatach za wydanie biletu na pokładzie pociągu można uzyskać w sekcji Najczęściej zadawane pytania.