Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Polityka utrzymania

  • POLREGIO

    POLREGIO

POLREGIO S.A. funkcjonuje w oparciu o akty prawa krajowego i europejskiego. Na tej stronie można pobrać najważniejsze dokumenty, na podstawie których spółka prowadzi działalność operacyjną.

Do pobrania
Informacja o realizowanej strategii podatkowej POLREGIO S.A. za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Data dodania pliku: 19.12.2023

Ikona przycisku pobierania
Sprawozdanie z realizacji norm jakości obsługi za rok 2022

Data dodania pliku: 27.06.2023

Ikona przycisku pobierania
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Data dodania pliku: 12.05.2023

Ikona przycisku pobierania
Certyfikat ISO 37001:2016

Data dodania pliku: 12.05.2023

Ikona przycisku pobierania
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Data dodania pliku: 13.03.2023

Ikona przycisku pobierania
Informacja o realizowanej strategii podatkowej POLREGIO S. A. za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2021

Data dodania pliku: 12.12.2022

Ikona przycisku pobierania
Polityka zgodności ECM Polregio

Data dodania pliku: 04.07.2022

Ikona przycisku pobierania
Polityka Utrzymania

Data dodania pliku: 28.07.2022

Ikona przycisku pobierania
Polityka Bezpieczeństwa

Data dodania pliku: 28.07.2022

Ikona przycisku pobierania
Statut Spółki z 28 czerwca 2022 r. (obowiązujący od 1 sierpnia 2022 r.)

Data dodania pliku: 01.08.2022

Ikona przycisku pobierania
Informacja o realizowanej strategii podatkowej POLREGIO S.A. za rok podatkowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Data dodania pliku: 22.12.2021

Ikona przycisku pobierania
Sprawozdanie z realizacji norm jakości za rok 2021

Data dodania pliku: 06.07.2022

Ikona przycisku pobierania
Sprawozdanie z realizacji norm jakości za rok 2020

Data dodania pliku: 30.06.2021

Ikona przycisku pobierania
Sprawozdanie z realizacji norm jakości za rok 2019

Data dodania pliku: 02.07.2020

Ikona przycisku pobierania
Sprawozdanie z realizacji norm jakości za rok 2018

Data dodania pliku: 28.06.2019

Ikona przycisku pobierania
Sprawozdanie z realizacji norm jakości za rok 2017

Data dodania pliku: 28.06.2018

Ikona przycisku pobierania
Sprawozdanie z realizacji norm jakości za rok 2016

Data dodania pliku: 03.07.2017

Ikona przycisku pobierania
Sprawozdanie z realizacji norm jakości za rok 2015

Data dodania pliku: 01.07.2016

Ikona przycisku pobierania
Sprawozdania z realizacji norm jakości za lata 2010-2014

Data dodania pliku: 12.08.2015

Ikona przycisku pobierania
Jednolity certyfikat bezpieczeństwa

Data dodania pliku: 01.12.2021

Ikona przycisku pobierania
Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Data dodania pliku: 29.12.2021

Ikona przycisku pobierania