Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

POLREGIO sp. z o.o. informuje, że na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) wniosek nie musi odpowiadać szczególnym wymogom formalnym, a niniejszy formularz jest jedną z możliwych form wnioskowania, ustanowioną dla ułatwienia kontaktu zainteresowanym. Wnioski można składać również np. na adres pocztowy Spółki (ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa), lub mailem na adres: info@p-r.com.pl.

Każdy wniosek, złożony w dowolnej formie podlega rozpatrzeniu. 
Po rozpatrzeniu wniosku, w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej na mocy art. 17 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 i 2 u.d.i.p., w celu wydania decyzji administracyjnej będą zastosowane przez Spółkę przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (art. 63 §1, §2, §3 i §3a k.p.a.) i wówczas (i tylko wtedy) konieczne będzie złożenie wniosku w formie szczególnej ze wskazaniem osoby, od której wniosek pochodzi, jej adresem i żądaniem. Wówczas, na wezwanie Spółki, wniosek należy złożyć pisemnie z podpisem osobistym na adres Spółki (ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa) lub z podpisem elektronicznym (pismo może być przekazane jako załącznik podpisany elektronicznie) na adres poczty elektronicznej (info@p-r.com.pl). Brak dochowania odpowiedniej formy będzie skutkował nierozpoznaniem wniosku zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie danych.

Sposób udostępnienia informacji*

Rodzaj nośnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*