Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

02.01.2017 11:35:40
Ikona BIP

Współpraca z samorządami województw

Od 2003 roku samorządy dofinansowując deficytowe połączenia regionalne, mają wpływ na kształtowanie oferty przewozowej. Od końca 2008 roku są udziałowcami w spółce PKP Przewozy Regionalne (obecna nazwa: POLREGIO), a od 2009 roku przedstawiciele samorządów zasiadają w Radzie Nadzorczej. Usamorządowienie PKP PR było elementem rządowej Strategii dla transportu kolejowego do roku 2013.

Przed 2003 rokiem pieniądze na pociągi regionalne pochodziły z budżetu centralnego. Od kilku lat samorządy mają obowiązek dofinansowania ze środków własnych deficytowych połączeń regionalnych. Zmiana ta uczyniła samorządy kluczowymi klientami naszej firmy, dając im pełne prawo do wpływania na kształt oferty przewozowej. Przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całego kraju uczestniczą w pracach specjalnych zespołów tworzących rozkład jazdy pociągów. Podczas konstruowania rozkładu sugerują się oni przede wszystkim oczekiwaniami mieszkańców poszczególnych województw. Wiedzę o nich gromadzi się poprzez badania marketingowe prowadzone przez samorządy, Spółkę POLREGIO i niezależne organizacyjne.

W 2008 roku samorządy województw zostały udziałowcami spółki PKP Przewozy Regionalne. Usamorządowienie było możliwe m.in. dzięki nowelizacji Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, podpisaniu Porozumienia przez Ministra Infrastruktury oraz Marszałków Województw oraz spłacie przez PKP S.A. pożyczki otrzymanej z budżetu państwa. Samorządy zarządzają największą spółką kolejową w Polsce, mając pełen wpływ nie tylko na kształt rozkładu jazdy, ale także na ofertę biletową oraz kierunki rozwoju i inwestycji.

Informacje na temat wielkości dofinansowania przekazanego przez samorządy wojewódzkie w poszczególnych latach znajdują się w Raportach rocznych, które zostały opublikowane na stronie internetowej spółki.

Źrodła:

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity)

Autor Informacji: Danuta Wojda

Redaktor Informacji w BIP: AdminHPM

Utworzenie Informacji: 15.10.2012

Udostępnienie Informacji w BIP: 02.01.2017