Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Zdjęcie - artykuł Ogólnopolskie
Zasady przejazdów pociągami POLREGIO dla obywateli Ukrainy od dnia 01.09.2022/ Нові правила подорожей для громадян України

  • Zasady przejazdów pociągami POLREGIO  dla obywateli Ukrainy od dnia 01.09.2022/ Нові правила подорожей для громадян України

    Zasady przejazdów pociągami POLREGIO dla obywateli Ukrainy od dnia 01.09.2022/ Нові правила подорожей для громадян України

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 01 września następują zmiany w warunkach przejazdu, Uchodźców z Ukrainy, posiadający obywatelstwo ukraińskie, tj.:

  • dzieci i młodzież do 18. roku życia,
  • kobiety w każdym wieku,
  • mężczyźni powyżej 60. roku życia
  • mężczyźni (w wieku 18-60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowe

przejazdy będą odbywać się według następując zasad: 

- do 31.12.2022 r. na obszarze województwa małopolskiego, odprawa ww. osób odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach tj. nieodpłatnie;

- w województwach: lubuskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, opolskim, świętokrzyskim, świętokrzyskim, śląskim, pomorskim, dolnośląskim odprawa ww. osób odbywać się będzie na zasadach ogólnych, tj. odpłatnie.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość nieodpłatnego przejazdu są:
• paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r., lub
• dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL.


Mężczyźni (w wieku 18-60 lat) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności dodatkowo zobowiązani są okazać dokument potwierdzający niepełnosprawność – osoby o widocznej niepełnosprawności zwolnione są z tego obowiązku.

W przypadku relacji wykraczających poza województwo objęte możliwością realizowania nieodpłatnych przejazdów, podróżny zobowiązany jest zakupić bilety na zasadach ogólnych od ostatniej stacji na obszarze takiego województwa do nowej stacji przeznaczenia.

 


Шановні пані і панове,

інформуємо, що від 1 червня наберуть чинності нові правила проїзду для біженців з України з українським громадянством, тобто:

діти та підлітки до 18 року життя;
жінки в будь-якому віці;
чоловіки старше 60 років;
чоловіки (віком від 18 до 60 років) з інвалідністю або з обмеженою мобільністю

проїзди будуть відбуватись:

- вниз 31.12.2022 р. на території Воєводства Малопольського проїзд вище вказаних осіб буде відбуватись за попередніми правилами,тобто безкоштовно;

- в інших воєводствах проїзд вище вказаних осіб буде відбуватись за загальними правилами,тобто платно.

Документи, які підтверджують можливість безкоштовного проїзду:

паспорт з підтвердженням перетину кордону після 24 лютого 2022 року;
документ з фотографією, що підтверджує вашу особу з повідомленням про надання номера PESEL.

Чоловіки (віком від 18 до 60 років) з інвалідність або з обмеженою мобільністю додатково зобов’язані показати документ, що підтверджує інвалідність. А особи з очевидною інвалідністю звільнені з такого обов’язку.