Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Zachodniopomorskie
Europejski Dzień bez Samochodu 2022 w Województwie Zachodniopomorskim

  • Europejski Dzień bez Samochodu 2022 w Województwie Zachodniopomorskim

    Europejski Dzień bez Samochodu 2022 w Województwie Zachodniopomorskim

Weź dowód rejestracyjny i jedź pociągiem - 22 września 2022 r. każdy może podróżować pociągami regionalnymi bezpłatnie w obrębie województwa Zachodniopomorskiego i sąsiadujących. Podczas kontroli biletów wystarczy okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

Bezpłatny przejazd na terenie województwa Zachodniopomorskiego odbywa się na następujących zasadach – podczas kontroli biletów należy okazać ważny dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Akcją promocyjną objęte są również sąsiadujące województwa w przypadku gdy pociąg przekracza granicę województw  - możliwy jest nieodpłatny przejazd w całej relacji podróży.

Przewóz bagażu ręcznego, rowerów i zwierząt odbywa się na zasadach przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR). W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia Taryfy Pomorskiej, Taryfy przewozowej (TPR) i Regulaminu przewozu (RPR).