Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Netia S.A.

Zdjęcie - artykuł Kujawsko - Pomorskie
Europejski Dzień bez Samochodu w województwie Kujawsko-Pomorskim

  • Dzień bez samochodu

    Dzień bez samochodu

Weź dowód rejestracyjny i jedź pociągiem - 22 września 2023 r. każdy może podróżować pociągami regionalnymi bezpłatnie w obrębie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas kontroli biletów wystarczy okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

Każda osoba będąca właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu, na podstawie okazanego podczas kontroli dokumentów przewozu ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, będzie miała możliwość odbywania przejazdu pociągami REGIO bez konieczności okazywania biletu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, ograniczonego stacjami:

Twarda Góra, Wyrzysk Osiek, Mogilno, Jabłonowo Pomorskie, oraz na odcinku Rutkowice - Kutno.

Osoby zamierzające podróżować poza ww. obszar zobowiązane będą do nabycia biletu na przejazd od jednej z ww. stacji jako stacji wyjazdu wg zasad przewidzianych w Regulaminie Przewozu (RPR). 

Przewóz bagażu ręcznego, rowerów i zwierząt odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Regulaminie Przewozu( RPR). W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia Taryfy Przewozowej (TPR) i Regulaminu Przewozu (RPR).

Należy pamiętać, że jeden dowód rejestracyjny samochodu uprawnia do przejazdy tylko jedną osobę. 

Zobacz wszystkie artykuły