Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Zdjęcie - artykuł Lubelskie
Europejski Tydzień Mobilności 2023 w województwie lubelskim

  • Europejski Tydzień Mobilności

    Europejski Tydzień Mobilności

Szanowni Podróżni,

Europejski Tydzień Mobilności jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz znaczenia zrównoważonego transportu. W ten nurt podróże koleją wpisują się idealnie. Kampania Europejskiego Tygodnia Mobilności trwa od 16 do 22 września każdego roku.

Pragniemy Państwa poinformować, że z tej okazji każda osoba będzie miała możliwość nieodpłatnego przewozu roweru pociągami POLREGIO w dniach 16-22 września 2023 r., w dowolnych relacjach na obszarze województwa lubelskiego, ograniczonego stacjami: Dęblin, Siedlce, Potok Kraśnicki. W przypadku przewozu roweru do lub od stacji znajdującej się poza obszarem województwa lubelskiego, podróżny zobowiązany jest na warunkach określonych w Regulaminie przewozu (RPR) nabyć bilet na przewóz roweru od ostatniej stacji na obszarze objętym ofertą
według stosownej opłaty wskazanej w Taryfie przewozowej (TPR). W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia Taryfy przewozowej (TPR) i Regulaminu przewozu (RPR).

Obsługa pociągu sprawując nadzór nad liczbą przewożonych rowerów, ma prawo odmówić przewozu roweru, jeśli w pociągu wszystkie miejsca przeznaczone do przewozu roweru są zajęte lub taki przewóz zagraża bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie.

Akcja prowadzona jest przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.