Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Ogólnopolskie
Informacje w sprawie zwrotów biletów

  • Informacje w sprawie zwrotów biletów

    Informacje w sprawie zwrotów biletów


Szanowni Podróżni,

POLREGIO sp. z o.o. (dalej PR) informuje, że w związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID-19, osoby które zamierzają zrezygnować z przejazdów pociągami uruchamianymi przez PR, mogą uzyskać zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne lub kwartalne), zakupione w kasie biletowej, pociągu lub biletomacie, w odstępstwie od obowiązujących terminów wskazanych w Regulaminie Przewozu (tzn. nawet po upływie odpowiednio: pierwszego, dziesiątego lub trzydziestego dnia terminu ważności biletu), po potrącenia odstępnego. Powyższe dot. biletów zakupionych najpóźniej 6 listopada 2020 r., ważnych na przejazdy 7 listopada i później. Zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet okresowy dokonywany jest proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych.

Zwrotów należności za bilety okresowe inne niż kwartalne (tygodniowe i miesięczne) dokonują kasy biletowe, natomiast zwrotów należności za niewykorzystane bilety kwartalne podróżni mogą dochodzić w drodze reklamacji.

W przypadku Podróżnych, którzy nabyli bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) za pośrednictwem internetowych i mobilnych systemów sprzedaży PR, tj.: mPOLREGIO (bilety.polregio.pl, aplikacja POLREGIO), SkyCash, Bilkom, E-PODRÓŻNIK BILETY, KOLEO, zwroty należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety, będą dokonywane na drodze reklamacji, po potrącaniu odstępnego. Powyższe dot. biletów zakupionych najpóźniej 6 listopada 2020 r., ważnych na przejazdy 7 listopada i później. Zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet okresowy dokonywany jest proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych. 

Jeżeli podróżny, z przyczyn od niego niezależnych np. kwarantanna, pobyt w szpitalu, nie może dokonać w kasie zwrotu biletu tygodniowego lub miesięcznego, może wystąpić o zwrot należności w drodze reklamacji.Zobacz wszystkie artykuły