Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Ogólnopolskie
Informacja o przejazdach w komunikacji międzynarodowej. Obowiązek 10-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski do 5 czerwca 2021 r.

  • Informacja o przejazdach w komunikacji międzynarodowej

    Informacja o przejazdach w komunikacji międzynarodowej

Szanowni Podróżni, 

zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn.  zm.) podróżni odbywający przejazd w komunikacji transgranicznej, po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 5 czerwca 2021 r., podlegają obowiązkowi odbycia kwarantanny oraz zobowiązani są zgłosić poddanie się jej do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii, przekazując następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.34  ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;

4) dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.


Więcej szczegółów patrz: 

Aktualne zasady i ograniczenia:
(https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia)

Informacje dla podróżujących:
(https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych). 
Do pobrania
Rozporządzenie Rady Ministrów poz. 574

Data dodania pliku: 02.04.2021

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie Rady Ministrów poz. 546

Data dodania pliku: 25.03.2021

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie Rady Ministrów poz. 512

Data dodania pliku: 24.03.2021

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie Rady Ministrów poz. 436

Data dodania pliku: 15.03.2021

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozporządzenie Rady Ministrów poz. 367

Data dodania pliku: 15.03.2021

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Zobacz wszystkie artykuły