Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Zdjęcie - artykuł Ogólnopolskie
Pierwsza konferencja techniczna POLREGIO S.A.

W tym roku w Łodzi w dniach 23-24 maja odbyła się I Konferencja Techniczna POLREGIO S.A. TRANSPORT – TABOR – TECHNOLOGIA zorganizowana przez Polską Izbę Kolei. To było dla spółki, która jest liderem na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, wyjątkowe wydarzenie, zacieśniające współpracę z partnerami i prowadzące do wypracowania jak najlepszych reguł kontynuowania jej. W konferencji wzięło udział 264 uczestników, w tym 84 z POLREGIO S.A. oraz partnerzy z 104 firm z branży kolejowej. Pierwszego dnia eksperci POLREGIO wygłosili 6 prelekcji, a zaproszeni goście 5. Formuła omówienia na forum wyzwań, jakie stoją przed branżą REGIO, i problemów, z jakimi się zmaga, pozwoliła na swobodną wymianę doświadczeń i pogłębienie wiedzy o partnerach w branży, ich potrzebach oraz oczekiwaniach.

 

Chemia między kontrahentami

Pierwsza tego typu konferencja przeprowadzona z inicjatywy POLREGIO S.A. miała na celu pokazać różne perspektywy w obszarze poszukiwania rozwiązań w kwestii potrzeb taborowych oraz utrzymania taboru, zapewnienia spółce profesjonalnych warunków do rozwoju, a w efekcie oferowania usług najwyższej jakości na rynku regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Ale zakres wspólnych poszukiwań był o wiele szerszy. Spotkanie przedstawicieli spółki z partnerami miało posłużyć wymianie doświadczeń także w aspekcie cyfrowej transformacji technologicznej czy procedur zakupowych i przekazywaniu sobie wiedzy, która pozwala nieustannie podnosić standardy obsługi pasażera.

Tematem do dyskusji otwierającym wydarzenie były więc cele strategiczne spółki, o których Adam Pawlik, prezes POLREGIO S.A., mówił przede wszystkim w kontekście modernizacji taboru.

Jesteśmy w tej chwili w procesie skokowej wymiany taboru kolejowego. Ze starych, wysłużonych już elektrycznych zespołów trakcyjnych na nowe i nowoczesne. Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności nie wyobrażamy sobie braku współpracy, braku chemii, między spółką, a naszymi kontrahentami. To wydarzenie jest dla nas bardzo ważne. To jest pierwsza  edycja spotkania taborowego, eksploatacyjnego z naszymi współpracownikami. Chcemy wsłuchiwać się również w ich głos, w ich potrzeby, tak jak oni wczytują się w nasze opisy przedmiotu zamówienia, wsłuchują się w nasze oczekiwania, to chcemy również poznać ich punkt widzenia, ich postrzeganie współpracy z POLREGIO. Ta konferencja jest najlepszym forum do tego, by o tym rozmawiać. Mamy nadzieję, że cała ta inicjatywa i ten pomysł powiedzie się i nie jest to nasze ostatnie spotkanie – powiedział Adam Pawlik, Prezes Zarządu POLREGIO S.A.  

Prezes podkreślił, że spółka musi wymienić 250 elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 50 jednostek taborowych na linie niezelektryfikowane, a jest to proces, który potrwa od 7 do 10 lat, ale ten proces pozwoli nam przede wszystkim wygrywać kolejne przetargi i podpisywać umowy PSC z naszymi organizatorami, ale przede wszystkim dawać dobrą i profesjonalną usługę naszym pasażerom.

W najbliższych latach spółka zakupi 98 jednostek taborowych – we współpracy z samorządami wojewódzkimi złożyła wniosek w ramach KPO na zakup 20 EZT w woj. małopolskim, po 14 szt. w woj. łódzkim i warmińsko-mazurskim, 12 szt. w woj. lubelskim, po 10 szt. w woj. pomorskim i lubuskim, 8 szt. w woj. wielkopolskim oraz po 5 szt. w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim.

 

O czym mówili eksperci

Tematyka prelekcji dotyczyła nie tylko taboru.

Wiesław Szafrański, Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych POLREGIO S.A. podjął temat utrzymania taboru w POLREGIO S.A. przez podmioty zewnętrzne w aspekcie jakościowym, cenowym i wykonawczym.

Mateusz Krzysztofik, Dyrektor Biura Zakupów w POLREGIO S.A. wdrażał słuchaczy w tematykę procedur zakupowych.

Mirosław Pyra, Dyrektor Biura Taboru w POLREGIO S.A. mówił o założeniach i zasadach uzyskania Świadectwa uznanego przez POLREGIO S.A. dostawcy i wykonawcy usługi.

Ryszard Sikora, Zastępca Dyrektora Biura Taboru w POLREGIO S.A. omówił problemy związane z Dokumentacją Systemu Utrzymania.

Roman Smółka, Dyrektor Biura Informatyki w POLREGIO S.A. zajął się kwestią cyfrowej transformacji technologicznej.

Bartosz Chyliński, Dyrektor Techniczno-Handlowy ds. Klientów Strategicznych w ZEP INC., pod hasłem „Między nami musi być chemia” omawiał wybrane zagadnienia dotyczące przeglądów i bieżącego utrzymania EZT-ów.

Marian Szymura, Dyrektor Sektora Transportu w ENTE SP. Z O.O., przybliżył problem zarządzania i eksploatacja pojazdów szynowych w aplikacji systemu AWIA SDIP®.

Jacek Łękarski, Architekt Rozwiązań Chmur w TK TELECOM SP. Z O.O.-NETIA S.A., zapoznał uczestników panelu z kwestią cyfrowego bunkra, czyli sposobami tworzenia bezpiecznej kopii oraz skutecznego odtworzenia.

Łukasz Kosteczko, Manager ds. Sprzedaży P.P.W. KOLTECH SP. Z O.O. mówił o wyposażeniu wykorzystywanym do utrzymania taboru szynowego.  

Janusz Papla, Prezes Zarządu RAIL TECH PAPLA SP. Z O.O.  zabrał głos w sprawie precyzyjnych urządzeń diagnostycznych Mini-Prof do badania profilu szyn i monobloków oraz systemy zarządzania środkami smarnymi i hydraulicznymi Oil Safe.

Szczegółowy program konferencji jest na stronie Izby Kolei.

 

POLREGIO w procesie zmian

Prezes POLREGIO S.A. Adam Pawlik przypomniał, że spółka jest w procesie zmian. Od 2006 do 2018 roku przechodziła proces restrukturyzacji, wychodząc z głębokiego zadłużenia.

Ten proces był bardzo żmudny, trudny, ale powiódł się z dużym sukcesem, możemy w tej chwili rozwijać swoją działalność. Przeszliśmy również duży proces rebrandingu, zmianę nazwy firmy, zmianę szaty graficznej. Teraz do zamknięcia kompleksowego procesu restrukturyzacji potrzebny jest nam tylko tabor, jest to wymóg konieczny, wręcz egzystencjalny – powiedział Adam Pawlik.

Prezes podkreślił, że w tej chwili w branży REGIO zachodzą duże procesy. Przede wszystkim jest wdrażany IV Pakiet Kolejowy, który  wygenerował konkurencję na rynku regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. – Jeśli chodzi o pozyskiwanie umów PSC, trzeba przypomnieć, że działamy na rynku regulowanym i 16 organizatorów przewozów, czyli marszałków województw, przeprowadza przetargi. Każdy operator kolejowy z branży REGIO musi je wygrywać. Aby wygrywać te przetargi  przedsiębiorstwo musi być zrestrukturyzowane i zoptymalizowane w każdym procesie swojej działalności – powiedział prezes spółki.

Prezes POLREGIO S.A. poruszył także kwestię powiązania sukcesu spółki z posiadaniem profesjonalnej kadry pracowniczej.

Pracownik musi być dobrze wynagradzany, o co zadbaliśmy podpisując porozumienie ze stroną społeczną na początku tego roku. Teraz przeprowadzamy szereg działań budujących markę pracodawcy, ponieważ 50% naszych pracowników jest w wieku 50 plus, a 36% pozostało jeszcze 5 lat do emerytury. W związku z tym przeprowadzamy szereg działań zmierzających do tego, aby doświadczeni pracownicy mogli uczyć fachu nowych – powiedział Adam Pawlik.

Wyjaśnił, że pierwszym takim działaniem budującym markę pracodawcy jest podpisanie umowy o współpracy pomiędzy spółką POLREGIO S.A. a Uniwersytetem Radomskim oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji na uruchomienie nowatorskiego kierunku studiów zamkniętych dla naszych pracowników. Jest on kierowany przede wszystkim do średniej kadry pracowniczej po to, aby podnosiła kwalifikacje, a w przyszłości mogła poprzez awans wewnętrzny dalej realizować swoje pasje i ambicje. Dodatkowo spółka chce również nawiązać szeroką współpracę z całą siecią szkół średnich po to, aby pracowników niższego poziomu również pozyskiwać już dobrze wykształconych w profesjonalnych szkołach.

Zakładamy, że właśnie ten proces pozwoli nam w połączeniu z procesem wymiany taboru kolejowego na nowy i nowoczesny, w przyszłości za jakieś 5 - 8 lat, konkurować na rynku bez kompleksów, jeśli chodzi o naszą konkurencję – podsumował prezes Pawlik.

Podczas konferencji odbywały się także spotkania partnerów z ponad 200 przedstawicielami Zakładów POLREGIO S.A. przy stoiskach firmowych spółki.