Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Ogólnopolskie
Przywracamy dobre relacje – część połączeń kolejowych znów aktywnych

  • Rozpoczęliśmy stopniowe przywracanie połączeń kolejowych wstrzymanych okresowo w związku ze stanem epidemii

    Rozpoczęliśmy stopniowe przywracanie połączeń kolejowych wstrzymanych okresowo w związku ze stanem epidemii

W ramach akcji „Przywracamy dobre relacje” przywracamy połączenia regionalne oraz przygraniczne wstrzymane okresowo, w związku ze stanem epidemii.

Na bieżąco monitorujemy wzrost frekwencji w pociągach, wprowadzamy stopniowe przywracanie kolejnych połączeń regionalnych i przygranicznych, w porozumieniu z władzami samorządów województw. Wprowadziliśmy również szereg środków ostrożności, aby podróżować bezpiecznie.

Widzimy systematyczny przyrost liczby naszych pasażerów. Od 18 maja 2020, czyli dnia wprowadzenia przez polski rząd III etapu znoszenia restrykcji, liczba naszych podróżnych wzrosła o połowę i nadal rośnie. Są to regularne przyrosty tydzień po tygodniu, co pokazuje, że pasażerowie szybko wracają do pociągów POLREGIO. Jednocześnie cały czas przestrzegamy, aby zachowane zostały wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz GIS odnośnie m.in. zasłaniania nosa i ust oraz ograniczeń co do liczby podróżnych – komentuje Artur Martyniuk – Prezes Zarządu POLREGIO.

 


Trzy zasady przywracania dobrych relacji POLREGIO:

  1. Sprawny zakup biletu. Bilety na pociąg POLREGIO warto kupić za pośrednictwem Internetu, np. w systemie sprzedaży polregio.pl i aplikacji mobilnej POLREGIO. Dokonując transakcji w kasach biletowych i u obsługi pociągu zachęcamy do korzystania z możliwości dokonywania płatności kartą.
  2. Zasłanianie ust oraz nosa. Wybierając się w podróż pociągiem POLREGIO należy pamiętać o zabraniu maseczki lub innej osłony na twarz. Prosimy o zasłanianie ust i nosa przez cały czas odbywania podróży, a także o częste mycie rąk.
  3. Ograniczona liczba miejsc. W pociągach dostępna jest ograniczona liczba miejsc z uwagi na konieczność zachowania środków ostrożności. Informacje o limicie miejsc są umieszczane m.in. na drzwiach do pociągu.

 

Aktualne informacje o przywróconych połączeniach przygranicznych pociągów POLREGIO:

Przywrócenie kurowania pociągów przygranicznych. Kliknij TUTAJ

 

Aktualne informacje o przywróconych połączeniach pociągów POLREGIO:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 25 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 3 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ


WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 25 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 11 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ


WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 
Przywrócenie kursowania pociągów od 25 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 4 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 4 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ


WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 3 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 27 kwietnia 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ 


WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Przywrócenie kursowania pociągów. KLIKNIJ TUTAJ WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 4 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ 


WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Przywrócenie kursowania pociągów od 25 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ 


WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
Przywrócenie kursowania pociągów od 1 maja 2020 r. KLIKNIJ TUTAJ Załoga POLREGIO w pełnej gotowości

Pracownicy POLREGIO, zwłaszcza związani z odprawą podróżnych i kontrolą dokumentów przewozu, pełnią swoje obowiązki w oparciu o odpowiednie wytyczne państwowych instytucji. Wszyscy pracownicy drużyn pociągowych mają do dyspozycji m.in. maseczki. Pracownicy POLREGIO są zapoznani z podstawowymi zasadami higieny istotnymi w obniżaniu ryzyka zarażenia wirusami wywołującymi choroby. Odpowiednie procedury określają m.in. sposób działania obsługi pociągu w razie stwierdzenia wśród pasażerów osoby mającej objawy dające podejrzenie zarażenia SARS-CoV-2, w zakresie m.in. powiadomienia służb epidemiologiczno-sanitarnych, zabezpieczenia pracowników i podróżnych, a także dezynfekcji pociągu.


Sprzęt zabezpieczający i dezynfekcja oraz zachowanie odpowiedniego dystansu

We wszystkich pociągach POLREGIO znajdują się apteczki wyposażone w maseczki i rękawiczki. Wzmocniony został również nadzór nad sprzątaniem składów. W ramach codziennego czyszczenia wszystkich pociągów, jak i budynków, przewoźnik zleca dodatkowe dezynfekcje elementów, z którymi podróżni i pracownicy mają najczęściej styczność np. poręcze i klamki. Działania dezynfekujące uwzględniają również kabiny maszynistów, pomieszczenia służbowe obsługi pociągu i biura.

W ramach działań „Przywracamy dobre relacje”, w czasie kontroli biletów obsługa pociągu, tak jak od czasu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, ogranicza do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z podróżnymi. Ponadto, wprowadzono samoczynne otwieranie drzwi bez konieczności użycia przycisku oraz wyizolowano strefy bezpieczeństwa dla drużyn konduktorskich.

Na bieżąco wdrażamy niezbędne wytyczne oraz stale monitorujemy sytuację m.in. w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego POLREGIO. Spółka współpracuje z instytucjami państwowymi, władzami samorządowymi, organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zdrowie Polaków oraz podmiotami z rynku kolejowego, a także jest członkiem powołanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kolejowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Ministerstwie Infrastruktury. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 jest na bieżąco raportowana do Urzędu Transportu Kolejowego.


Zobacz wszystkie artykuły