Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Ogólnopolskie
Przywrócenie kursowania pociągów w województwie pomorskim

 • Przywrócenie pociągów

  Przywrócenie pociągów

W ramach akcji „Przywracamy dobre relacje”, w porozumieniu z Samorządem Województwa Pomorskiego, POLREGIO stopniowo przywraca kolejne połączenia kolejowe wstrzymane okresowo w związku ze stanem epidemii.

Przewoźnik na bieżąco śledzi frekwencję w swoich pociągach w całej Polsce i, w porozumieniu z władzami samorządów województw, które są organizatorem regionalnego transportu kolejowego, odpowiednio dopasowuje ilość połączeń oraz ilość i pojemność składów kursujących na poszczególnych trasach. POLREGIO wprowadziło również szereg środków ostrożności i radzi pasażerom jak zadbać o to, aby podróżować bezpiecznie. Opracowana procedura przywracania połączeń jest zgodna z planami przygotowanymi przez Zarząd w ramach powołanego w trakcie epidemii Zespołu Zarządzania Kryzysowego POLREGIO oraz uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Trzy zasady przywracania dobrych relacji POLREGIO:

 1. Sprawny zakup biletu. Bilety na pociąg POLREGIO warto kupić za pośrednictwem Internetu, np. w systemie sprzedaży polregio.pl i aplikacji mobilnej POLREGIO. Dokonując transakcji w kasach biletowych i u obsługi pociągu zachęcamy do korzystania z możliwości dokonywania płatności kartą.
 2. Zasłanianie ust oraz nosa. Wybierając się w podróż pociągiem POLREGIO należy pamiętać o zabraniu maseczki lub innej osłony na twarz. Prosimy o zasłanianie ust i nosa przez cały czas odbywania podróży, a także o częste mycie rąk.
 3. Zachowanie dystansu. Każdy pasażer musi zachować odpowiednią odległość od pozostałych pasażerów, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych. 50% dostępnych miejsc siedzących w pociągu jest wyłączonych z użytku.

 Załoga POLREGIO w pełnej gotowości

 Pracownicy POLREGIO, zwłaszcza związani z odprawą podróżnych i kontrolą dokumentów przewozu, pełnią swoje obowiązki w oparciu o odpowiednie wytyczne państwowych instytucji. Wszyscy pracownicy drużyn pociągowych mają do dyspozycji m.in. maseczki. Pracownicy POLREGIO są zapoznani z podstawowymi zasadami higieny istotnymi w obniżaniu ryzyka zarażenia wirusami wywołującymi choroby. Pracownicy zostali także poinformowani odnośnie postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 wśród podróżujących. Odpowiednie procedury określają m.in. sposób działania obsługi pociągu w razie stwierdzenia wśród pasażerów osoby mającej objawy dające podejrzenie zarażenia SARS-CoV-2, w zakresie m.in. powiadomienia służb epidemiologiczno-sanitarnych, zabezpieczenia pracowników i podróżnych, a także dezynfekcji pociągu.

Sprzęt zabezpieczający i dezynfekcja

 We wszystkich pociągach POLREGIO znajdują się apteczki wyposażone w maseczki i rękawiczki. Wzmocniony został również nadzór nad sprzątaniem składów. W ramach codziennego czyszczenia wszystkich pociągów, jak i budynków, przewoźnik zleca dodatkowe dezynfekcje elementów, z którymi podróżni i pracownicy mają najczęściej styczność np. poręcze i klamki. Działania dezynfekujące uwzględniają również kabiny maszynistów, pomieszczenia służbowe obsługi pociągu i biura.

Zachowanie odpowiedniego dystansu

 W ramach działań „Przywracamy dobre relacje”, w czasie kontroli biletów obsługa pociągu, tak jak od czasu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego, ogranicza do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z podróżnymi poprzez kontrolę wzrokową dokumentów przewozu, tj. niedotykanie biletów, dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgi, kart płatniczych, biletów zakodowanych na kartach, telefonach komórkowych, itp. Zaprzestano kasowania biletów papierowych znakownikiem, a jedynie ograniczono się do skanowania przy użyciu terminala. Podróżny samodzielnie wpisuje wymagane na bilecie dane w celu jego legalizacji w trakcie kontroli (np. karnety, bilety miesięczne, etc.). Ponadto, wprowadzono samoczynne otwieranie drzwi bez konieczności użycia przycisku oraz wyizolowano strefy bezpieczeństwa dla drużyn konduktorskich.

Spółka na bieżąco wdraża niezbędne wytyczne oraz stale monitoruje sytuację m.in. w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego POLREGIO. Spółka współpracuje z instytucjami państwowymi, władzami samorządowymi, organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zdrowie Polaków oraz podmiotami z rynku kolejowego, a także jest członkiem powołanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kolejowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Ministerstwie Infrastruktury. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 jest na bieżąco raportowana do Urzędu Transportu Kolejowego.

 

LISTA POCIĄGÓW POLREGIO PRZYWRÓCONYCH DO KURSOWANIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – AKTUALIZACJA Z 1 CZERWCA 2020 r.

1. Pociągi których kursowanie zostaje wznowione od 27 kwietnia 2020 r.

 • poc. 55419: Malbork (05:56) – Gdańsk Wrzeszcz (06:41);
 • poc. 55456: Gdańsk Wrzeszcz (07:03) – Tczew (07:36);
 • poc. 55398: Gdynia Główna (14:25) – Tczew (15:12);
 • poc. 55363: Tczew (15:40) – Gdańsk Wrzeszcz (16:09);
 • poc. 55670: Gdynia Główna (05:55) – Pruszcz Gdański (06:26);
 • poc. 55473: Pruszcz Gdański (06:55) – Gdynia Główna (07:30).

2. Pociągi których kursowanie zostaje wznowione od 11 maja 2020 r.

 • poc. 55458: Gdańsk Wrzeszcz (08:53) – Tczew (09:21)
 • poc. 55417: Tczew (11:41) – Gdynia Główna (12:28);
 • poc. 55277: Malbork (11:02) – Gdynia Główna (12:11);
 • poc. 55268: Gdynia Główna (18:57) – Malbork (19:59).

Została przywrócona także pierwotna relacja pociągu:

 • 55465 Tczew (07:46) – Gdańsk Wrzeszcz (08:18).

Wydłużona została także relacja pociągu:

 • 55466 Gdańsk Wrzeszcz (16:32) – Malbork (17:16).

3. Pociągi których kursowanie zostaje wznowione od 31 maja 2020 r.

 • poc. 58221: Gdynia Główna (22:13) – Słupsk (23:48);
 • poc. 85202 od 01.06.2020 r. przywrócono kursowanie na odcinku Słupsk - Gdynia Gł.: Słupsk (5:35) - Bydgoszcz Gł. (7:15).

Zobacz wszystkie artykuły