Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Zachodniopomorskie
Przywrócenie kursowania pociągów na terenie woj. zachodniopomorskiego od 1 lutego 2021 r.

  • Zmiany w rozkładzie jazdy

    Zmiany w rozkładzie jazdy

Szanowni Podróżni,

informujemy, że od 1 lutego 2021 r. przywrócone zostają do kursowania wszystkie pociągi REGIO w relacjach krajowych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

UTRZYMANE POZOSTANIE ZAWIESZENIE KURSOWANIA POCIĄGÓW W RUCHU PRZYGRANICZNYM, Z WYJĄTKIEM N/W POCIĄGÓW:

Linia Szczecin – Berlin

poc. 80662/5800 rel. Berlin Gesundbrunnen (08:04) – Szczecin Główny (09:49)

poc. 80670/5802 rel. Berlin Gesundbrunnen (17:20) – Szczecin Główny (19:17)

poc. 80685/5809 rel. Szczecin Główny (10:06) – Berlin Gesundbrunnen (11:55)

poc. 80695/5803 rel. Szczecin Główny (19:51) – Berlin Gesundbrunnen (21:37)

 

Linia Szczecin – Pasewalk – Lübeck Hbf

poc. 80622/5353 rel. Bützow (05:33) – Szczecin Główny (08:54)

poc. 80630/5361 rel. Lübeck Hbf (12:02) – Szczecin Główny (16:54)

poc. 80647/5354 rel. Szczecin Główny (09:00) – Lübeck Hbf (13:56)

poc. 80655/5362 rel. Szczecin Główny (17:00) – Lübeck Hbf (21:56)

 

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do dnia 14 lutego 2021 r. osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowi odbycia 10 dniowej kwarantanny (licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej) i jest obowiązana zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii obsługującej system wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przekazując następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  • adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
  • dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Od 23 stycznia br. z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Test jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.

 

Szczegółowy rozkład jazdy: portalpasazera.pl