Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Zachodniopomorskie
Przywrócenie kursowania pociągów przygranicznych od 1 marca 2021 r. w woj. zachodniopomorskim

  • Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

    Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Szanowni Podróżni,

uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2021 r. zostaną przywrócone do kursowania wszystkie pociągi na liniach Szczecin Główny - Angermünde - Berlin Gesundbrunen oraz Szczecin Główny - Pasewalk - Lübeck Hbf.

Szczegółowy rozkład jazdy: portalpasazera.pl.

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoba przekraczająca granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowi odbycia 10 dniowej kwarantanny (licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy państwowej) i jest obowiązana zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii obsługującej system wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przekazując następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  • adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
  • dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Od 23 stycznia br. z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Test jest ważny przez 48 godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.


Zobacz wszystkie artykuły