Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Ikonka i dla artykułów informacyjnych Małopolskie
Zmiana rozkładu jazdy pociągów od 1 września 2019 r. w województwie małopolskim

 • Zmiana rozkładu jazdy pociągów od 1 września 2019 r. w województwie małopolskim

  Zmiana rozkładu jazdy pociągów od 1 września 2019 r. w województwie małopolskim

Zmiany czasowe i stałe w rozkładzie jazdy od 1 września do 19 października 2019 roku.

Od dnia 1 września  do 19 października 2019 roku zarządca infrastruktury kolejowej
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
wdraża kolejne zmiany czasowe do rozkładu jazdy pociągów pasażerskich 2018/2019. Zmiany zostają wprowadzone w ramach IV cyklu zmienionej organizacji ruchu pociągów, wynikającej ze zmiany układu prac modernizacyjnych
i naprawczych realizowanych przez Zarządcę na terenie województwa małopolskiego.

 

Linia kolejowa 133 - Kraków Gł. - Krzeszowice - Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice /Katowice

 • w terminie 1 IX - 19 X 2019 r.

Całkowita przerwa w ruchu na stacji Kraków Główny w godzinach 23:00 - 4:00.
W związku z powyższym, poc 34300/1 rel. Kraków Gł. - Wodzisław Śląski będzie kursował według zmienionego rozkładu jazdy: Kraków Płaszów odj. 3:10 - Kraków Olsza
przyj. 3:17/odj. 3:17 - Zabierzów przyj. 3:36/odj. 3:36 - Trzebinia przyj. 4:14/odj. 4:21 - Katowice przyj. 5:26/odj.5:28 - Wodzisław Śl. przyj. 6:36.

Dla zabezpieczenia potrzeb odwozowych na odcinku Kraków Gł. - Zabierzów, a także dla dowozu podróżnych na pociąg nr 34300 zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, i tak:  Kraków Gł. odj. 2:58  - Kraków Mydlniki przyj. 3:16  /odj. 3:17  - Kraków Business Park przyj. 3:26 /odj. 3:27 - Zabierzów przyj. 3:30


Z powodu braku przepustowości zmianie ulegnie poc. 30720 rel. Kraków Pł. odj. 4:54 - Kraków Olsza przyj. 5:01/odj. 5:02 - Krzeszowice przyj. 5:32. Ze stacji Kraków Gł. możliwość dojazdu pociągiem KMŁ nr 33201 Kraków Gł. odj. 4:40 - Kraków Pł. przyj. 4:48 lub skorzystać ze środków Komunikacji Miejskiej.

 • w terminie 1 IX - 19 X 2019 r. w (6)

przerwa w ruchu pociągów na odcinku Jaworzno Szczakowa – Trzebinia.
W celu zapewnienia dowozów i odwozów będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa na tym odcinku za  pociągi  nr 34304/5, nr 43300/1 , nr 43802/3 , za wyjątkiem  pociągu nr 34306/7,  gdzie w całym okresie tj. 1 IX - 19 X 2019 r.  na odc. Kraków Główny - Jaworzno Szczakowa podróż będzie odbywać się środkami zastępczej komunikacji autobusowej.

W terminie 1 IX - 19 X 2019 r. kontynuacja połączeń relacji Kraków Główny - Trzebinia - Oświęcim -  Czechowice Dziedzice - Kraków Główny.
Z uwagi na zaplanowane przez Zarządcę zamknięcia  na odc. Brzeszcze Jawiszowice - Czechowice Dziedzice w terminie 17 IX - 19 X 2019 r. na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice - Oświęcim dla zapewnienia prawidłowej obsługi podróżnych na zamkniętym odcinku trasy będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.


Linia kolejowa 8 –  na odcinku Kraków Główny – Sędziszów

W związku z brakiem krawędzi peronowych na stacji Kraków Gł. w terminie 1 IX - 19 X 2019 r. poc. nr 33845 rel. Miechów  - Kraków Główny oraz  poc. nr 23853 rel. Sędziszów - Kraków Gł. będą kursowały drogą okrężną przez stację Kraków Olsza z pominięciem stacji Kraków Gł. kończąc bieg na stacji Kraków Płaszów.

Linia kolejowa 91 - Tarnów - Rzeszów - Przemyśl

Kontynuacja prac modernizacyjnych, a co za tym idzie, kontynuacja przerwy w ruchu pociągów na odcinku Kraków Główny – Podłęże od 1 IX – 19 X 2019r.  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:45 – 14:20.

W związku z powyższym, pociąg nr 43802/3 rel. Katowice - Rzeszów Główny będzie kursował wg zmienionego rozkładu jazdy:

- od poniedziałku do piątku pociąg pojedzie drogą okrężną przez stacje Kraków Batowice
i Kraków Nowa Huta
według rozkładu jazdy: Katowice odj. 10:27 – Trzebinia przyj. 11:25/odj. 11:29 – Kraków Główny przyj. 12:32/odj. 12:39  - Podłęże przyj. 13:16/odj. 13:28 – Tarnów przyj. 14:19 /odj. 14:34 – Rzeszów Główny przyj. 15:52

- dla zabezpieczenia potrzeb  odwozowych na odcinku Kraków Główny – Podłęże, a także dla dowozu podróżnych na pociąg nr 43802/3 do Podłęża będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, i tak:  Kraków Gł. odj. 12:37 - Kraków Pł. przyj. 12:49/odj. 12:50 -  Podłęże przyj. 13:23

- w soboty i niedziele pociąg pojedzie bez zmian według godzin zastępczego rozkładu jazdy tj. Katowice odj. 10:27 – Trzebinia przyj. 11:25/odj. 11:29 – Kraków Główny
przyj. 12:32/odj. 12:39 – Tarnów przyj. 14:19/odj. 14:34 – Rzeszów Główny przyj. 15:52

Informujemy, że poc. 39415 został połączony w bezpośrednią relację Tarnów odj. 16:09 - Rzeszów Gł. przyj. 17:14/odj.17:15 - Medyka przyj. 18:57.
W terminie 3 IX - 19 IX  oraz 20 IX - 24 IX 2019 r. na odcinku Przemyśl Gł. - Medyka w związku z pracami remontowymi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

Linia kolejowa 94/97/104/99 - Kraków Płaszów – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane

W terminie 1 IX 2019 r. wszystkie pociągi w ciągu komunikacyjnym Kraków Płaszów - Zakopane będą kursować jako pociąg.

W terminie 2 IX - 19 X 2019 r. ze względu na kontynuację prac modernizacyjnych oraz braku przepustowości na stacji Kraków Główny pociągi w relacji Kraków Gł. - Zakopane będą uruchomione według następującego układu:

- na odcinku Kraków Płaszów - Nowy Targ - zastępczą komunikacją autobusową

- na odcinku Nowy Targ - Zakopane - podróż będzie kontynuowana pociągiem

 

Linia kolejowa 94/97/117 - Kraków Gł. - Bielsko-Biała

Z uwagi na brak przepustowości na odcinku  Kraków Gł. - Kraków Pł. wszystkie pociągi do/z Bielska-Białej/ Wadowic będą rozpoczynać i kończyć bieg ze stacji Kraków Płaszów.
Realizacja połączeń odbywać się będzie następująco:

 • w terminie 1 IX - 10 X 2019 r.

przerwa w ruchu pociągów na odcinku Żywiec - Jeleśnia/Lachowice w terminie 1 IX - 10 X 2019 r. W związku z tym na całej trasie będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.

 • w terminie 2 IX - 13 X 2019 r.

przerwa w ruchu pociągów obejmować będzie odcinek Kraków Pł. - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Przewóz podróżnych odbywać się będzie z przesiadką na stacji Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona:

- na odcinku  Kraków Pł. - Kalwaria Z. L. i odwrotnie - środkami kołowymi zastępczej komunikacji autobusowej oprócz  terminu 14 X - 19 X  2019 r.

- na odcinku Kalwaria Z. L. - Bielsko-Biała i odwrotnie - będzie kursować pociąg

Za wyjątkiem pociągów nr 34611 oraz nr 43606, gdzie przerwa w ruchu pociągów obejmować będzie odcinek Kraków Pł. - Wadowice.  Przewóz podróżnych odbywać się będzie z przesiadką na stacji Wadowice:

- na odcinku Kraków Pł. - Wadowice i odwrotnie - środkami kołowymi zastępczej komunikacji autobusowej

- na odcinku Wadowice - Bielsko-Biała i odwrotnie - będzie kursować pociąg

 • w terminie 14 X - 19 X 2019 r.

przerwa w ruchu na odcinku Kozy - Bielsko-Biała w godzinach 7:00 - 15:00.  W związku z tym pociągi będą kursować  w układzie:

- na odcinku Kraków Płaszów -  Kalwaria Z. L.  - środkami zastępczej komunikacji autobusowej

- na odcinku Kalwaria Z. L. - Kozy - podróż pociągiem

- na odcinku Kozy - Bielsko-Biała - środkami zastępczej komunikacji autobusowejW zamian za odwołane pociągi relacji Kraków Główny – Skawina -  w związku z budową trasy Łagiewnickiej podróżni będą mogli skorzystać ze środków Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK). Przejazd będzie możliwy na podstawie biletów kolejowych na odcinku Wola Radziszowska – Kraków Główny.

 

Linie, na których ustanowiono możliwość przejazdu środkami KMK:

201 – Skawina - Borek Fałęcki,

203 – Skawina Szkoła – Borek Fałęcki

235 – Skawina Szkoła – Borek Fałęcki

Tramwaje na odcinku Borek Fałęcki – Łagiewniki,

253 – Radziszów Szpital– Czerwone Maki P+R

263 – Wola Radziszowska – Czerwone Maki P+R

283 – Skawina – Czerwone Maki P+R

11 – Czerwone Maki P+R – Dworzec Płaszów Estakada


Utrzymana została również możliwość przejazdu środkami Komunikacji Miejskiej
w Krakowie
na trasie: „Dworcowa” – „Dworzec Główny Zachód” oraz „Dworzec Płaszów Estakada” – „Dworzec Główny Tunel”, w których będą honorowane bilety kolejowe ważne na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Główny – Kraków Płaszów.

 

Linia kolejowa  nr 96/105  –  Tarnów – Nowy Sącz – Muszyna – Krynica-Zdrój

W dalszym ciągu trwają prace naprawcze torów kolejowych na trasie Tarnów - Nowy Sącz - Muszyna - Krynica-Zdrój, co spowoduje utrudnienia dla podróżnych.

Prace wykonywane będą w następujących terminach:

1) 9 IX - 13 IX  na odcinku Tarnów Filia - Łowczów

2) 9 IX - 11 IX  na odcinku  Tarnów Filia - Kłokowa do godz. 17

3) 9 IX - 10 IX, 13 IX  na odcinku Tuchów - Siedliska k/Tuchowa

4) 9 IX - 13 IX  na odcinku Grybów - Kamionka Wielka

5) 9 IX - 21 IX  na odcinku Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice do godz. 13

6) 9 IX - 21 IX, 23 IX - 27 IX, 30 IX - 4 X, 7 X - 11 X  na odcinku Muszyna - Krynica-Zdrój

W związku z powyższym, dla zapewnienia prawidłowej obsługi podróżnych na zamkniętych odcinkach tras będziemy uruchamiać zastępczą komunikację autobusową.

Z powodu całkowitej przerwy w ruchu na stacji Kraków Gł. w godzinach 23:00 - 4:00
poc. 33601  rozpocznie bieg ze stacji Kraków Płaszów natomiast poc. 30614 skończy bieg na stacji Kraków Płaszów.

 

Biorąc pod uwagę uciążliwości, wynikające z prowadzonych przez zarządcę PKP PLK S.A. prac modernizacyjnych i naprawczych linii kolejowych na terenie województwa małopolskiego, a także ościennych województwach zachęcamy  przed odbyciem podróży  upewnić się odnośnie odjazdu lub przyjazdu pociągu, z którego zamierzają Państwo skorzystać w wybranym przez siebie dniu. 

Istotne informacje o szczegółach zmian w rozkładach jazdy pociągów, jakie zaszły na poszczególnych liniach komunikacyjnych województwa małopolskiego, od dnia 1 IX 2019 do dnia 19 X 2019 są udostępniane:

 

 • przez zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 10 dni przed wejściem w życie zmian zarządca udostępnia podróżnym informację o rozkładzie jazdy na plakatach stacyjnych, w Portalu Pasażera PKP PLK S.A. (http://rozklad.plk-sa.pl),
  w internetowych wyszukiwarkach połączeń
  (m.in. http://rozklad-pkp.pl/),
 • przez przewoźnika, Oddział Małopolski "Przewozy Regionalne" na Stronie Internetowej http://polregio.pl

Liniowe Rozkłady Jazdy:

Do pobrania
Tabela 105 - Rozkład jazdy dla trasy Katowice - Kielce - Katowice od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Tabela 107 - Rozkład jazdy dla trasy Kraków - Kielce - Kraków od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Tabela 120 - Rozkład jazdy dla trasy Kraków - Tarnów - Kraków od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Tabela 121 - Rozkład jazdy dla trasy Tarnów - Rzeszów - Tarnów od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Tabela 130 - Rozkład jazdy dla trasy Tarnów - Nowy Sącz - Krynica-Zdrój od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Tabela 131_Rozkład jazdy dla trasy Gorlice - Jasło - Gorlice od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Tabela 135 - Rozkład jazdy dla trasy Kraków - Zakopane - Kraków od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Tabela 137 Sucha Beskidzka - Żywiec - Sucha Beskidzka od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Tabela 139 - Rozkład jazdy dla trasy Kraków - Bielsko-Biała - Kraków od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Tabela 140-150 - Rozkład jazdy dla trasy Kraków - Oświęcim_Katowice - Kraków od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozkład jazdy pociągów Kraków Gł. - Zator - Kraków Gł. od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Rozkład jazdy pociągów Katowice - Zator - Katowice od 1 września do 19 października 2019 r.

Data dodania pliku: 26.08.2019

Ikonka i dla artykułów informacyjnych