Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Strona główna > Kariera > Współpraca ze szkołami

Na czym polega współpraca i projekt "Kadry dla przemysłu"

Created with Snap

Lista szkół współpracujących w danych województwach.

Intencją współpracy jest umożliwienie uczniom i słuchaczom szkół i placówek, przede wszystkim kształcących zawodowo, oraz ich absolwentom uzyskanie dostępu do rynku pracy, a przedsiębiorcom pozyskanie wykwalifikowanej kadry. Chcemy promować kształcenie zawodowe, budować świadomość w zakresie korzyści płynących ze zdobycia takiego rodzaju wykształcenia.

Współpraca może przyjmować różne formy w zależności od potrzeb i możliwości konkretnych szkół i jednostek Spółki spośród poniższego katalogu:

  • organizowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla uczniów;
  • organizowanie wycieczek zapoznawczych do zakładów pracy;
  • organizowanie staży dla absowentów szkół zawodowych i technicznych
  • wspólne ustalanie programu praktyk uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców;
  • współudział w opracowaniu programów szczegółowych dla kierunków kształcenia lub przedmiotów zawodowych;
  • wymianę informacji oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych;
  • udział przedstawicieli zakładów pracy w lekcjach przedmiotowych;
  • udział we wspólnie organizowanych przedsięwzięciach;
  • wzajemne wsparcie w kontaktach z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz wojewódzkimi Kuratorami Oświaty.

Od ubiegłego roku szkolnego zajęcia specjalistyczne (teoretyczne i praktyczne) prowadzi m.in. jeden z pracowników POLREGIO Pan Paweł. Ponadto nasza szkoła uczestniczyła w pikniku rodzinnym "Kolej na zabawę". Uczniowie kierunku technik transportu kolejowego odbywali zajęcia praktyczne w dyspozyturze, drużynie konduktorskiej, w halach naprawczych oraz na posterunkach rewidenta taboru kolejowego. Współpraca ze spółką Przewozy Regionalne sp. z o.o. niezwykle cenna ze względu na możliwość wzbogacenia procesu dydaktycznego o zajęcia u pracodawcy i o specjalistyczną wiedzę i doświadczenie pracowników spółki. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników Przewozów Regionalnych oraz doceniają fakt, że mogą uczyć się zawodu w rzeczywistych warunkach pracy.

Jak dołączyć do programu?

Krok 1
Kontakt

Stworzyliśmy dla Państwa specjalnie dedykowany e-mail: [email protected] kontaktując się, mogą Państwo zyskać możliwość współpracy z największym przewoźnikiem regionalnym w Polsce, przyjaznym pracodawcą oraz spółką stale rozwijającą się.

Krok 2
Poznajmy się

Wzajemne poznanie szans i możliwości jest kluczowym elementem spajającym kooperację pomiędzy Placówką Edukacyjną, a Przewozy Regionalne sp. z o.o. Dzięki poznaniu się będziemy wiedzieli jak ukierunkować wzajemną współpracę, co jest niezwykle istotne przy wypracowywaniu wspólnego celu.

Krok 3
Podpisanie porozumienia
- współpraca

Podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o., a Państwa placówką edukacyjną pozwoli na realizację wspólnie wytyczonych celów, dbałość o wzajemne relacje, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem z uczniami, przygotowywanie do zawodu w oparciu o bieżące standardy