Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Netia S.A.

REGIOkarnet

  • REGIOkarnet - jeden bilet na podróże po całej Polsce. Trzy dni bez ograniczeń!

    REGIOkarnet - jeden bilet na podróże po całej Polsce. Trzy dni bez ograniczeń!

"Jeden bilet na podróże po całej Polsce z POLREGIO"

Jeden bilet na podróże po całej Polsce – trzy dni bez ograniczeń! REGIOkarnet jest biletem imiennym i uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami REGIO. Z REGIOkarnetu można skorzystać w czasie trzech dowolnie wybranych dni w ciągu dwóch kolejno następujących po sobie miesięcy.

 

  • Integralną częścią biletu jest załączony do niego karnet (przy sprzedaży na załączonym karnecie wpisuje się numer wydanego biletu).
  • REGIOkarnet i miniREGIOkarnet jest biletem imiennym (na bilecie należy wpisać imię i nazwisko podróżnego).
  • Przed rozpoczęciem podróży w wybranym dniu należy zalegalizować karnet w kasie biletowej lub u konduktora.
  • Dzień podróży liczy się od godz. 00:00 do godz. 24:00.
Ikonka

Dostępne wersje REGIOkarnetu:

 

REGIOkarnet w cenie 87,00 zł brutto jest ważny w pociągach REGIO oraz w pociągach osobowych Arrivy RP, Kolei Wielkopolskich oraz Kolei Małopolskich, a także Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.


miniREGIOkarnet
w cenie 75,00 zł brutto jest ważny tylko w pociągach REGIO.

Ikonka

REGIOkarnet możesz nabyć: w kasie biletowej, u konduktora i w automacie biletowym.

Posiadacze REGIOkarnetu i miniREGIOkarnetu mogą podróżować na jego podstawie na wybranych odcinkach linii kolejowych poza granicami Polski. Szczegółowe wykazy odcinków, na których honorowane są karnety, znajdują się w zakładkach z ofertami międzynarodowymi w komunikacji z Republiką Czeską i Niemcami.

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. obowiązywać będą nowe ceny biletów. Prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami taryfowymi oferty ważnymi od 1 sierpnia br. znajdującymi się w sekcji Do pobrania.


Pełna treść Taryfy Przewozowej (TPR).
 


Zobacz wszystkie artykuły