Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Białoruś

  • Białoruś

    Białoruś

Przewozy Regionalne wspólnie z Kolejami Białoruskimi obsługują pociągi relacji:

Oferta specjalna Polska - Białoruś umożliwia nabycie biletów w znacznie niższych cenach niż w tradycyjnej taryfie międzynarodowej.

Oferta obowiązuje od 15.07.2015.

 

CENY BILETÓW

Biała Podlaska - Brest-Centralnyj (połączenie z przesiadką w Terespolu): 25,90 zł,
Biała Podlaska - Brest-Centralnyj - Biała Podlaska (połączenie z przesiadkami w Terespolu): 51,80 zł,
Terespol - Brest-Centralnyj: 16,90 zł,
Terespol - Brest-Centralnyj - Terespol: 33,80 zł.
Od ww. opłat nie stosuje się żadnych dodatkowych ulg. Bilety nie podlegają wymianie (przebukowaniu) ani zwrotowi.

Bilet wydany w Polsce na przejazd w relacji "tam i z powrotem" podlega ostemplowaniu w kasach Kolei Białoruskiej datą i nr pociągu. Przy stemplowaniu wydanych w Polsce biletów na przejazd w relacji "tam i z powrotem" w kasach Kolei Białoruskiej jest pobierana opłata dodatkowe (tzw. komisowa) zgodnie z prawodawstwem Republiki Białoruś (opłata stanowi równowartość ok. 5 złotych i pobierana jest w rublach białoruskich).


WAŻNOŚĆ BILETÓW

Bilety na przejazd "tam" ważne są jeden dzień, natomiast bilety na przejazd "tam i z powrotem" ważne są 15 dni od dnia wyjazdu i uprawniają do jednego przejazdu w relacji "tam i z powrotem".

Podróżny ma prawo dojechać do stacji przeznaczenia po upływie terminu ważności biletu, pod warunkiem, że przejazd rozpoczęto zgodnie z terminem ważności biletu i odbywa się on pociągiem bezpośrednim.

Pasażer ma prawo przejazdu na trasie krótszej niż wskazana na bilecie, lecz nie przysługuje mu zwrot kosztów za niewykorzystaną część biletu.

Przerwy w podróży nie są dozwolone (za wyjątkiem przesiadek podróżnych z biletami do/z Białej Podlaskiej na stacji Terespol).


PRZEWÓZ ROWERU

Na przewóz roweru Przewozy Regionalne i Kolej Białoruska honorują wzajemnie w kierunku "tam" bilety komunikacji krajowej na przewóz roweru:

- bilety na przewóz roweru w pociągach PR - do stacji Brest-Centralny

- bilety na przewóz roweru w pociągach BC - do stacji Biała Podlaska i Terespol.

Bilety na przewóz roweru są honorowane łącznie z biletem wydanym posiadaczowi roweru według oferty specjalnej - w relacji wskazanej na bilecie.

Rower dopuszcza się do przewozu, jeśli są takie możliwości techniczne - w pierwszym przedsionku pierwszego i w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu lub w specjalnie oznaczonych miejscach w składzie pociągu. Przewóz roweru odbywa się pod nadzorem podróżnego. Rower nie powinien przeszkadzać współpodróżnym, ani powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń wagonu.


Zobacz wszystkie artykuły