Język:

Ikona języka polski Ikona języka angielski

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Białoruś

  • Białoruś

    Białoruś

Uwaga! W związku z pandemią COVID-19 ruch kolejowy na odcinku Terespol - Brest jest zawieszony do końca 2021 r.

POLREGIO wspólnie z Kolejami Białoruskimi obsługują pociągi relacji:

Oferta specjalna Polska - Białoruś umożliwia nabycie biletów w znacznie niższych cenach niż w tradycyjnej taryfie międzynarodowej.

Oferta obowiązuje od 15.07.2015.

 

CENY BILETÓW

Biała Podlaska - Brest-Centralnyj (połączenie z przesiadką w Terespolu): 25,90 zł *),
Biała Podlaska - Brest-Centralnyj - Biała Podlaska (połączenie z przesiadkami w Terespolu): 51,80 zł,
Terespol - Brest-Centralnyj: 16,90 zł,
Terespol - Brest-Centralnyj - Terespol: 33,80 zł.

Od ww. opłat nie stosuje się żadnych dodatkowych ulg. Bilety nie podlegają wymianie (przebukowaniu) ani zwrotowi. Dzieci do 4 lat podróżują nieodpłatnie na podstawie dokumentu przewozowego towarzyszącej osoby dorosłej.

Bilet wydany w Polsce na przejazd „tam i z powrotem”, przy przejeździe "z powrotem", podlega ostemplowaniu w kasach Kolei Białoruskiej datą i nr pociągu. Przy stemplowaniu wydanych w Polsce biletów na przejazd „tam i z powrotem” w kasach Kolei Białoruskiej jest pobierana opłata dodatkowa (tzw.komisowa) zgodnie z prawodawstwem Republiki Białoruś.


WAŻNOŚĆ BILETÓW

Bilet na przejazd "tam" ważny jest jeden dzień, natomiast bilet na przejazd „tam i z powrotem" ważny jest 15 dni licząc od dnia wyjazdu.

Podróżny ma prawo dojechać do stacji przeznaczenia po upływie terminu ważności biletu, pod warunkiem, że przejazd rozpoczęto w terminie ważności biletu i odbywa się on pociągiem bezpośrednim.

Podróżny ma prawo przejazdu na trasie krótszej niż wskazana na bilecie, lecz nie przysługuje mu zwrot kosztów za niewykorzystaną część biletu.

Przerwy w podróży nie są dozwolone (za wyjątkiem przesiadek podróżnych z biletami do/z Białej Podlaskiej na stacji Terespol).


PRZEWÓZ ROWERU

POLREGIO i Kolej Białoruska honorują wzajemnie w kierunku "tam" bilety komunikacji krajowej na przewóz roweru:

- ważne w pociągach PR - do stacji Brest-Centralnyj,

- ważne w pociągach BC - do stacji Biała Podlaska lub Terespol.

Bilety na przewóz roweru są ważne łącznie z biletem na przejazd wydanym podróżnemu wg oferty specjalnej - w relacji wskazanej na bilecie.

Rower dopuszcza się do przewozu, jeśli są takie możliwości techniczne - w pierwszym przedsionku pierwszego i w ostatnim przedsionku ostatniego wagonu w składzie pociągu lub w specjalnie oznaczonych miejscach w składzie pociągu. Przewóz roweru odbywa się pod nadzorem podróżnego. Rower nie powinien przeszkadzać współpodróżnym, ani powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń.   

*) dopuszcza się również odprawę podróżnych na podstawie dwóch biletów na przejazd:
    - jeden wg oferty PWDC (odcinek Biała Podlaska - Terespol),
    - drugi wg oferty specjalnej (odcinek Terespol - Brest-Centralnyj). 

                                           

Do pobrania
Warunki oferty specjalnej PR - BC

Data dodania pliku: 29.10.2018

Ikonka i dla artykułów informacyjnych
Zobacz wszystkie artykuły